html{ margin-top: 32px } .has-header-media .header-navigation { margin-top: 92px;}

NYHETER

Rakhine i fokus – Arakan Army och militären

Rapporteringen om delstaten Rakhine har dominerats av militärens hänsynslösa attacker mot minoritetsbefolkningen rohingya. De senaste tiden har dock en annan konflikt vuxit sig starkare utan att få samma uppmärksamhet: den mellan Arakan Army och militären. Vad ligger bakom den senaste tidens upptrappning, vilka är Arakan Army och varför är det viktigt att hålla ögonen på den här konflikten? Vi sammanfattar den senaste utvecklingen i en av Burmas fattigaste delstater.

Kvinnliga människorättsförsvarare i Burma särskilt utsatta

Svenska Burmakommittén har tidigare uppmärksammat civilsamhällets krympande utrymme i Burma. Journalister och människorättsförsvarare hotas och fängslas. Särskilt utsatta är kvinnliga människorättsförsvarare.

Årsmöte 29 april 2019

Välkommen till Svenska Burmakommitténs årsmöte den 29 april 2019. Förutom att välja föreningens styrelse, erbjuder årsmötet en möjlighet för Svenska Burmakommitténs medlemmar att höra mer om det gångna årets verksamhet och ställa frågor till föreningens kansli och styrelse. Enligt tradition kommer vi innan årsmötet arrangera ett seminarium öppet för allmänheten. Till seminariet har vi bjudit in forskaren Jenny Hedström för ett samtal om förutsättningarna för fred och utveckling i Burma. Separat inbjudan skickas ut till seminariet. Har du inte betalat medlemsavgiften för 2019 innan årsmötet går det att göra på plats. Medlemsavgiften är 150 kr. och kan betalas kontant med jämna pengar eller via Swish.

Podcast: Militären och konstitutionen

2008 års konstitution, som också kallats för ”the green book” på grund av sitt gröna omslag, togs fram av Burmas militär och har under årens lopp kritiserats på flera punkter. Framförallt för att den stadfäster militärens makt och inflytande över landets politik, bland annat genom att garantera att ett visst antal stolar i parlamentets båda kammare ska tillfalla militären. Konstitutionen ger också militären kontroll över tre viktiga ministerier: försvarsministeriet, inrikesministeriet och ministeriet för gränsfrågor.

EU måste se över sitt förhållande till Burma

EU:s förhållande till Burma baseras på en utdaterad analys av utvecklingen i landet och bör ses över. Den uppmaningen ger Svenska Burmakommittén tillsammans med det Europeiska Burmanätverket (EBN) i ett gemensamt uttalande inför förnyandet av EU:s gemensamma ståndpunkt gentemot Burma i april.