FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Burma talar till pressen. Foto: UN Photo/Kim Haughton

1 feb: Hård kritik från FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Burma

Kommentar, Stockholm, 1 februari 2018

Det är alldeles för tidigt för rohingyer att återvända till Rakhine. Det var en av slutsatserna som FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Burma, Yanghee Lee, lyfte fram under en presskonferens idag.

Hon uttalade sig efter sin senaste uppdragsresa till Bangladesh och Thailand. Sedan en dryg månad tillbaka är Yanghee Lee förbjuden att resa till Burma och landet har sagt upp allt samarbete med henne. Något hon själv reflekterar över som en tillbakagång till förutsättningarna för hennes tidigare kollegor under militärdiktaturen.

Hon uppmärksammade att utvecklingen för mänskliga rättigheter går åt fel håll på flera fronter. Krigsbrott kan ha begåtts i Kachin och norra Shan i en konflikt som alltjämt pågår för fullt men som hamnat i skuggan av Rakhinekrisen. Omvärlden förefaller helt passiv till de fruktansvärda övergrepp som uppenbarligen pågår.

Yanghee Lees bedömning av att det är för tidigt för rohingyer att återvända under rådande omständigheter står i skarp kontrast till uttalanden från några av medlemmarna i den internationella expertpanel som ska ge råd åt regeringen i Rakhinekrisen. Panelen framstår snarare som måna om att påskynda ett återvändande. Yanghee Lee beklagade även att hon inte hade fått möjlighet att träffa ordföranden i panelen där även riksdagens talman Urban Ahlin ingår.

Läs uttalandet i sin helhet här.