Humanitär katastrof i Burma men hjälpen når inte fram - nya vägar måste undersökas

Det rapporteras om en ökad utsatthet för hbtq-personer i Burma sedan militärjuntan tog makten i en statskupp 2021.

Kristina Jelmin intervjuas i tidningen Arbetet om läget i Burma två år efter statskuppen och Sveriges minskade bistånd till landet.

Kristina Jelmin intervjuas i Dagens Nyheter om situationen i Burma två år efter statskuppen och betonar vikten av stöd till demokratikämpar.

Svenska Burmakommittén har träffat en mor som tvingats fly till Thailand på grund av sin dotters kamp för demokrati.

Budgeten för utvecklingssamarbetet minskas med hela 60 procent. En felprioritering som riskerar att drabba människorättsförsvarare anser SBK.

Den första resolutionen om situationen i Burma i FN:s säkerhetsråd saknar konkreta åtgärder mot militärjuntan.

Följ oss på sociala medier

Vi finns även på Facebook och Twitter. I våra flöden kan du hitta information om Burmas utveckling såväl som tips på intressanta evenemang vi eller andra organisationer arrangerar. Eller, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Burma eller Myanmar ligger i Sydostasien och gränsar till Kina, Bangladesh, Indien, Laos och Thailand. Som ett resultat av flera års inbördeskrig och diktatur är landet ett av de fattigaste i regionen. En tredjedel av befolkningen lever i absolut fattigdom. Trots att Aung San Suu Kyi och hennes NLD vann det demokratiskt genomförda valet 2015 så är problemen i landet fortfarande stora. Militären kontrollerar stora delar av landet från politiken till ekonomin.
Svenska Burmakommitén arbetar aktivt med mänskliga rättigheter i Burma. Vi stödjer lokala civilsamhällesorganisationer och arbetar med påverkan och information om Burma i Sverige. På vår hemsida hittar du nyheter om Burma samt mer generell fakta eller information om landet. Vi arrangerar också seminarium, evenemang och föreläsningar om Burma. Vi är en ideell organisation och vi behöver ditt stöd!