valet 2020

Valet i Burma 2020

Senast uppdaterad 22 oktober 2020

Söndagen den 8 november 2020 är det parlamentsval i Burma (Myanmar). Det är andra gången som relativt fria val arrangeras sedan övergången från diktatur till demokrati inleddes för tio år sedan.

Det förra valet som hölls 2015 uppmärksammades brett världen över och sågs till stor del som ett val mellan fortsatt militärt styre och demokrati. Oppositionspartiet NLD, lett av demokratiikonen Aung San Suu Kyi, vann då en jordskredsseger över USDP, som står militären nära. NLD och Aung San Suu Kyi har suttit vid makten sedan dess.

Årets val innebär ett nytt steg i landets demokratisering och ses som en utvärdering av regeringspartiets tid vid makten. Valet står återigen i mångt och mycket mellan det prodemokratiska NLD och det militärnära partiet USDP. Men det finns nya politiska aktörer, vilket lett till att konkurrensen hårdnat. Flera mindre etniskt baserade partier har gått samman och utgör därför mer av ett reellt politiskt alternativ.

De flesta bedömare tror trots allt att NLD kommer att bli största parti även denna gång, om än med en mindre majoritet än 2015. På flera områden har NLD inte uppfyllt sina tidigare vallöften. Bland annat när det gäller att reformera repressiv lagstiftning, driva fredsprocessen framåt, öka decentraliseringen och stärka etniska minoriteters politiska inflytande, där det finns ett utbrett missnöje mot NLD.

Liksom förra gången väntas valet bli relativt fritt, men ur demokratisk synvinkel finns betydande brister. Militären har fortfarande stor makt i landet och en fjärdedel av platserna i parlamentet är på förhand reserverade år militären oavsett vilket parti som vinner valet. Militären innehar dessutom tre av de viktigaste ministerposterna i regeringen.

Det finns även betydande inskränkningar i rösträtten. Stora delar av befolkningen tillåts inte att rösta eller ställa upp i val. Det gäller bland annat den förföljda minoritetsgruppen rohingya, som inte får rösta på grund av att de förvägras medborgarskap. I flera konfliktdrabbade områden kommer valet inte att genomföras med hänvisning till säkerhetsläget. Det finns också stora problem med medie- och yttrandefriheten och när det gäller utrymmet för civilsamhället, som inverkar negativt på valet. Gripanden av både journalister och aktivister har fortsatt och till och med ökat under NLD:s tid vid makten.

Trots en snabbt ökande smittspridning av covid-19 sedan september 2020, som lett till kraftiga restriktioner kring både rörelsefrihet och folksamlingar, är beskedet från myndigheterna att valet skall genomföras som planerat den 8 november. Flera oppositionspartier har kritiserat beslutet och vädjat om att valet senareläggs.

Valet i korthet

 • Söndagen den 8 november 2020 är det parlamentsval i Burma (Myanmar).

   

 • På nationell nivå är det val till parlamentets överhus (Amyotha Hluttaw) och underhus (Pyithu Hluttaw). Det är även val till parlamenten på delstatsnivå.

   

 • På både nationell och delstatsnivå tillsätts 25% av platserna i parlamenten direkt av militären. Endast 75% av platserna är valbara.

   

 • Liksom landets tidigare kolonialmakt Storbritannien är valsystemet uppbyggt av enmansvalkretsar där segraren tar allt.

   

 • Efter valet väljer parlamentet vem som ska vara landets president.

   

 • Stora grupper av landets invånare kommer inte att kunna delta i valet. De flesta ur minoritetsgruppen rohingya är inte medborgare och har inte rösträtt. Många människor som bor i konfliktdrabbade områden kan inte heller rösta på grund av säkerhetsläget. I dessa områden kommer valet inte att genomföras.

Mer om 
valet 2020

Bakgrund: Aung San Suu Kyi

Kristina Jelmin om valet

Sex frågor om valet till Svenska Burmakommitténs verksamhetschef Kristina Jelmin

Podcast om valet 2020