Kristina Jelmin, verksamhetschef på Svenska Burmakommittén. /Foto: Svenska Burmakommittén

Sex snabba frågor om valet till Kristina Jelmin

Kommentar, Stockholm, 27 oktober 2020

Vad har du för förväntningar inför valet?

Att NLD kommer vinna en relativt enkel seger och behålla en egen majoritet i parlamentet. Aung San Suu Kyi fortsätter att leda landet och inte mycket förändras.

Vilka är dina största farhågor?

Att stora delar av befolkningen inte får rösta och att det leder till en ökad känsla av maktlöshet och utanförskap som bidrar till ökad konflikt. 

Finns det förutsättningar för ett fritt och rättvist val?

Förutsättningar för ett fritt och rättvist val finns inte i och med att en fjärdedel av platserna tillsätts av militären, miljontals människor, bland annat rohingyer, nekas möjlighet att rösta, mediefriheten inskränks och kritiker arresteras.

Varför är just rohingyerna så utsatta?

Det är svårt att svara på. Men en viktig faktor är att de felaktigt målas ut som illegala immigranter, trots att många bott i landet i flera generationer. Medier och politiska och religiösa ledare pekar ständigt ut dem som annorlunda och till och med som ett hot mot buddhismen (den största religionen i landet). Decennier av propaganda har gjort att stora delar av befolkningen delar den här uppfattningen.

Hur ser du på Aung San Suu Kyis tid vid makten?

Jag är på många sätt besviken. Aung San Suu Kyi har inte drivit igenom de förändringar jag hade förväntat mig. Hon är i en svår sist eftersom hon delar makten med militären. Men det är ändå förvånande att hon inte gjort mer för att fördjupa demokratin under sin tid vid makten. Hennes regering skulle med sin majoritet i parlamentet kunna reformera repressiv lagstiftning och ge medborgarskap åt den förföljda rohingyabefolkningen. Men detta har inte skett. Hon borde även ha tagit avstånd från militärens övergrepp och gjort mer för att öka minoriteters rättigheter. Men det skedde inte. Istället valde hon att personligen resa till Haag för att försvara militären inför den internationella domstolen. Det säger mycket om hennes syn på landet och vilka prioriteringar hon gör tycker jag. 

Finns det några tecken på politisk förändring i Burma?

Ja, men militärens makt är fortsatt mycket stor och grundlagen som togs fram av militären är ett stort hinder för ett mer demokratiskt Burma. Men det civila samhället är starkt. Det finns tecken på ett ökat ansvarsutkrävande på lokal nivå när människor börjar ställa krav på makthavare.