Om oss

Svenska Burmakommittén stödjer lokala organisationer i Burma som på olika sätt kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. I Sverige arbetar vi med att förmedla information om situationen i Burma och med påverkansarbete mot makthavare. Vårt fokus ligger på att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle.

Burmakommitténs verksamhet vilar på två ben: direkt stöd till gräsrotsorganisationer runtom i Burma och informationsarbete i Sverige. Vi vill att internationell verksamhet i Burma ska bidra till demokratisering och en förbättrad människorättssituation.

Svenska Burmakommittén grundades som en solidaritetsorganisation år 2000, bland annat till stöd för de tusentals samvetsfångar som då satt frihetsberövade i Burma. Tack vare vårt långvariga engagemang har vi god kännedom om utvecklingen i Burma och förtroendefulla relationer med de demokratiaktivister och gräsrotsföreningar vi samarbetar med.

Burmakommittén är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation. Vår verksamhet genomförs med hjälp av projektanslag och bidrag från organisationer och medlemmar.