Turism till burma

Hur ska man förhålla sig till att resa som turist till Burma? Ett land där väpnade konflikter fortfarande pågår och där militären anklagas för folkmord. Det är en fråga vi på Svenska Burmakommittén får med jämna mellanrum.

Som organisation tar vi inte ställning till huruvida det är rätt eller fel att turista i Burma men nedan har vi sammanställt några reflektioner och tips som kan vara bra att ha i åtanke för den som planerar att resa till landet.

Länge förespråkade den burmesiska demokratirörelsen, en total bojkott av turistresor till Burma. Denna uppfattning har dock ändrats. Turism kan vara fördelaktigt för ett samhälle och bidra till en hållbar utveckling men då gäller det att resenären reser på ett ansvarsfullt sätt.

Burma som tidigare var en militärdiktatur har nu en delvis folkvald regering. Men militären har fortfarande stort inflytande över landets politik och nära anknytningar till företag i landet, även inom turistnäringen. Som turist är det viktigt att göra medvetna val när det gäller exempelvis boende,  transportmedel och resebyråer, om man vill undvika att ekonomiskt stödja den burmesiska militären. Situationen för de mänskliga rättigheterna är fortsatt mycket problematisk. Militären fortsätter att begå övergrepp mot civila i landets minoritetsområden. Det finns starka bevis för att militären gjort sig skyldiga till folkmord i västra Burma och brott mot mänskligheten i andra delar av landet. Läs mer här.

Samtidigt har den civila regeringen inte tagit avstånd från militärens handlingar och den har fått skarp kritik från många håll för att inte ha gjort tillräckligt för att skydda befolkningen och för att ha försvårat arbetet för oberoende utredare. Dessutom hårdnar klimatet för journalister och civilsamhällesorganisationer i landet. Lär mer här.

Genom att vara påläst och medveten som turist kan man resa på ett mer hållbart och ansvarsfullt sätt. En hållbar turism kan vara en tillgång för ett samhälle och bidra till en hållbar utveckling.

För att underlätta ett medvetet resande har Svenska Burmakommittén har tagit fram broschyren ”Semestra i Burma?!” som innehåller tio konkreta tips. Läs den här.

Dela sida
Myanmar eller Burma?

Myanmar eller Burma?

Språkrådet har kommit med nya rekommendationer för vad man bör kalla det sydöstasiatiska landet som går under både Burma och Myanmar. Trots att ”Burma” fortfarande dominerar som namnform i Sverige bör landet enligt rådet från och med juni 2018 kallas ”Myanmar” och dess invånare ”myanmarier”.

Om Burma

Burma ligger mitt emellan Sydasiens stormakter Kina och Indien och har genom århundradena påverkats av dessa kulturområden. En följd av detta är landets konflikter, som fortsätter vara en avgörande fråga inför framtiden. Fortfarande styr militären och dess allierade.