13 juni: Frågestund med utrikesminister Margot Wallström om FN:s säkerhetsråd

Utrikesminister Margot Wallström och Efraim Gomez, enhetschef på UD:s enhet för FN-politik, bjöd i dag in till samtal och svarade på frågor om Sveriges roll i FN:s säkerhetsråd inför ordförandeskapet i juli.

På Svenska Burmakommitténs fråga om hur Sverige planerar att följa upp sina skarpa uttalanden med handlingar, var svaret att Sverige fortsätter att hålla frågan högt på rådets agenda och skulle vilja se en tydlig resolution. Dock är det svårt att nå konkreta resultat så länge det råder oenighet i rådet.