Utrikesminister Margot Wallström Foto: Arctic Council Secretariat/Linnea Nordström

14 feb: Situationen i Burma nämns i utrikesdeklarationen

Kommentar, Stockholm, 14 februari 2018

”På svenskt initiativ har ett enat råd fördömt våldet mot rohingyer i Myanmar. Vi arbetar för att krisen ska få en lösning och för att de som är skyldiga till brott mot mänskligheten ställs inför rätta.” – Margot Wallström när hon läste upp regeringens utrikesdeklaration den 14 februari 2018.

I dag presenterade utrikesminister Margot Wallström regeringens utrikesdeklaration. I går diskuterades situationen i Burma i FN:s säkerhetsråd. Vi välkomnar ambassadör Olof Skoogs tydliga uttalande, inte minst vad gäller att utreda brott mot mänskligheten i Burma och ställa ansvariga till svars.

Men det är viktigt att ord även följs med konkreta åtgärder. Sverige bör verka för att den internationella brottmålsdomstolen ska utreda övergreppen.

Utrikesdeklarationen finns att läsa i sin helhet här.