24 aug Pressmeddelande: Fördrivningen av rohingyer – ett år senare har inga ansvariga ställts till svars

Pressmeddelande, Stockholm, 24 augusti 2018

Den 25 augusti 2018 är det ett år sedan den burmesiska militären inledde den offensiv i delstaten Rakhine som inom loppet av några månader kom att driva omkring 700 000 människor på flykt över gränsen till Bangladesh. De lever nu i undermåliga och hastigt utbyggda läger som kommit att utgöra världens största flyktingbosättning. Enligt FN:s barnfond UNICEF är 60 procent av dem barn.

Hittills har ingen ställts till svars för vad FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter kallat ett ”skolboksexempel på etnisk rensning.”

Enligt Svenska Burmakommittén, som bevakar utvecklingen i landet, har de internationella reaktionerna och åtgärderna främst utgjorts av fördömanden av våldet och humanitära insatser till stöd för de rohingyer som flytt till Bangladesh. Vad gäller ansvarsutkrävande och konkreta åtgärder mot burmas militär och regering har reaktionerna varit svaga jämfört med tidigare då övergrepp i betydligt mindre skala ledde till starkare åtgärder från det internationella samfundet.

”Trots att det gått ett år har ingen ställts till svars för de brutala övergreppen. Dessutom fortsätter diskrimineringen och förföljelsen av rohingyer i Burma. Det är avgörande att anklagelser om folkrättsbrott utreds internationellt så att ansvariga kan åtalas. Den Internationella brottmålsdomstolen är i dagsläget den instans där detta kan ske,” säger Kristina Jelmin, verksamhetschef på Svenska Burmakommittén.

 

Presskontakt:
Alexander Jäätmaa
073 915 46 34
alexander@burmakommitten.org