Utsikt över Kutupalonglägret i närheten av Cox’s Bazar i Bangladesh, dit nästan 700 000 personer har flytt från Burma sedan augusti 2017. /Foto: Russell Watkins/DFID

28 maj seminarium: Straffrihet råder för folkrättsbrott i Burma. Hur kan omvärlden agera för att utkräva ansvar?

Den burmesiska militären har begått fruktansvärda övergrepp mot civilbefolkningen i Rakhine och norra Burma. Trovärdiga rapporter har dokumenterat hur militären systematiskt använt sig av sexuellt våld mot civilbefolkningen. Skalan och systematiken i övergreppen pekar mot att folkrättsbrott har begåtts. FN, internationella människorättsorganisationer och flertalet stater, däribland Sverige, har sagt att övergreppen troligtvis utgör brott mot mänskligheten men Burmas regering och militär förnekar konsekvent anklagelserna. Hittills har ingen ställts till svars; istället har FN:s utredare och rapportör för mänskliga rättigheter portats. På grund av militärens straffrihet fortsätter våldet.

Sverige har vid upprepade tillfällen sagt att ansvariga måste ställas till svars. I juli tar Sverige över ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd och har då chansen att visa ledarskap i denna fråga. Följande inbjudna experter deltar i samtalet för att analysera utvecklingen och diskutera hur det internationella samfundet kan agera för att ställa ansvariga till svars:

Mr. Sai Sam Kham, chef Metta Development Foundation, Burmas största NGO.
Om konsekvenserna av straffrihet, fortsatta konflikter i norra Burma och kopplingen mellan ansvarsutkrävande och prevention.

Ms. Razia Sultana, själv rohingyer och jurist och senior researcher på Kaladan Press som nyligen vittnade inför FN:s säkerhetsråd om konfliktrelaterat sexuellt våld i Rakhine.
Om vittnesmål från rohingyer i lägren i Bangladesh som utsatts för sexuellt våld.

Ms. Khin Ohmar, ordförande MR-organisationen Progressive Voice.
Om möjligheter till ansvarsutkrävande och omvärldens roll.

Ms. K’nyaw Paw, generalsekreterare för Karen Women’s Organisation och även med i ledningen för Women’s League of Burma.
Om sexuellt våld och straffrihet i Burmas minoritetsområden.

Seminariet hålls på engelska.

Anmälan görs till info@burmakommitten.org senast den 27 maj 2018.

När:          09:00-10:30, den 28 maj 2018, smörgås och kaffe/te serveras från kl. 08:30
Var:          Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 103 21 Stockholm