Utrikesminister Margot Wallström under en debatt i FN:s säkerhetsråd. /Foto: UN Women/Ryan Brown

29 juni: Öppet brev till utrikesminister Margot Wallström om situationen i Burma

Med anledning av att Sverige i juli tar över ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd uppmanar vi Sveriges regering att arbeta för ansvarsutkrävande för folkrättsbrott i Burma. I ett öppet brev till utrikesminister Margot Wallström skriver Svenska Burmakommittén, tillsammans med åtta andra människorättsorganisationer, att Sverige bör arbeta för att få till stånd en resolution i säkerhetsrådet som gör att ansvariga kan ställas till svars i den Internationella brottmålsdomstolen.