Demonstration i Yangon i augusti 1988. /Foto: Htein Win

8 aug: 8888 – 30 år sedan de stora demonstrationerna för demokrati i Burma

Krönika, Stockholm, 8 augusti 2018

I dag är det 30 år sedan de stora protesterna för demokrati i Burma inleddes. Runtom i landet protesterade människor mot militärdiktaturen och för demokrati. En del uppskattningar talar om miljontals människor som gick ut på gatorna i protest. Demonstrationerna slogs brutalt ned och tusentals dödades när militären öppnade eld mot folkmassorna.

Protesterna startades av studenter i Yangon och spred sig till andra kretsar och över landet. Eftersom protesterna inleddes den 8 augusti 1988 kom proteströrelsen att bli känd under namnet 8888. De som var ledande i protesterna kom att kallas för 88-rörelsen och många av dem fängslades eller tvingades på flykt. I exil byggdes nätverk av demokratikämpar och organisationer startades med syfte att verka för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma.

Protesterna 1988 blev startskottet för Burmas moderna demokratirörelse under ledning av National League for Democracy (NLD) och Aung San Suu Kyi. På senare tid och sedan NLD kom till makten 2016 har uppmärksamheten kring årsdagen avtagit, trots det faktum att flera av NLD:s ledande politiker själva var aktiva i demokratirörelsen.

Under de 30 år som gått har demokratirörelsen gjort stora framsteg i Burma, men övergången från militärdiktatur har på många sätt bara börjat. I juli 2018 hade Burma fortfarande 275 politiska fångar enligt organisationen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Militärens makt är alltjämt stor, dess politiska inflytande betydande och straffriheten för människorättsbrott utbredd. Inbördeskriget pågår fortfarande.

Många demokratiaktivister som är aktiva i dag möter motstånd från myndigheterna. Protester slås ned, journalister fängslas. Samtidigt finns de som står upp för allas lika värde och som verkar för att stärka demokratin i Burma. Svenska Burmakommittén stöder flera av dessa organisationer. I dag minns vi och hedrar de som offrat sina liv för demokrati i Burma och de som fortfarande kämpar för en bättre framtid för landet.