Årsdag för fängslade Reutersjournalister i Burma

Kommentar, Stockholm, 12 december 2018

I dag, den 12 december 2018, är det exakt ett år sedan de två Reutersjournalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo greps av polis i Yangon. De greps i samband med att de undersökte militärens offensiv i delstaten Rakhine under hösten 2017 som tvingade över 700 000 människor på flykt till Bangladesh. Bland annat ledde journalisternas granskning till att ett massmord på rohingyer i byn Inn Din kunde avslöjas av Reuters.

Den 3 september 2018 dömdes de två journalisterna till sju års fängelse för att ha brutit mot Burmas Official Secrets Act, en svepande och föråldrad lag som ger myndigheterna stort utrymme att angripa kritiker. Regeringen, ledd av Aung San Suu Kyi, har vid upprepade tillfällen uttryckt att press- och yttrandefrihet är prioriterade frågor och den har möjlighet att reformera lagstiftning. Trots det har inga framsteg på området gjorts under deras dryga två år vid makten och fler och fler grips under den alltjämt repressiva lagstiftningen. Människorättsorganisationer rapporterar om att villkoren för journalister och människorättsförsvarare försämras i landet

Svenska Burmakommittén uppmanar Sveriges regering, som genom Sida är en stor finansiär av fri media i Burma, att sätta press på Burmas regering för att reformera lagstiftningen i enlighet med internationell praxis och omedelbart frige alla politiska fångar.