Utanför en vallokal i Yangon under valdagen den 8 november 2020. /Foto: Svenska Burmakommittén

Aung San Suu Kyi ser ut att behålla regeringsmakten i Burma efter val med stora brister

Kommentar, Stockholm, 10 november 2020

Regeringspartiet National League for Democracy (NLD) har utropat sig till segrare i söndagens val i Burma (Myanmar). Det officiella valresultatet dröjer men enligt preliminära siffror ser Aung San Suu Kyi och hennes parti NLD ut att gå mot ännu en jordskredsseger.

Trots en tilltagande kritik i utlandet är stödet för Aung San Suu Kyi och NLD fortsatt mycket starkt i Burma, framförallt bland den burmanska majoritetsbefolkningen i landets centrala regioner. Bland landets många minoritetsgrupper har stödet för NLD dock dalat de senaste åren. Men trots förhoppningar bland många etniskt baserade partier att de skulle kunna flytta fram sina positioner gentemot NLD i årets val, verkar de inte ha lyckats. Det främsta oppositionspartiet Union Solidarity and Development Party (USDP), som står militären nära, ser ut att liksom förra gången ha gjort ett dålig val men verkar alltjämt kunna behålla sin position som näst största parti i parlamentet.

Varken demokratiskt, fritt eller rättvist
Helgens val i Burma kan varken sägas ha varit demokratiskt, fritt eller rättvist. Landets grundlag garanterar militären tre av de viktigaste ministerposterna i regeringen och ger dem rätt att tillsätta en fjärdedel av platserna i parlamentet oavsett valutgång. Stora delar av befolkningen tilläts inte delta i valet. Den mestadels muslimska minoritetsgruppen rohingya förvägras medborgarskap och fick därför varken rösta eller kandidera. I flera av landets konfliktdrabbade områden ställdes valet in med hänvisning till säkerhetsläget, något som framförallt påverkade väljare från etniska minoritetsgrupper.

“Man kan inte säga att valet var demokratiskt. Burma har visserligen lämnat decennier av diktatur bakom sig men är en hybridregim med tydligt auktoritära inslag och inte en demokrati. Militärens politiska roll är alltjämt mycket stor. Valets trovärdighet undergrävs också av att oppositionella fängslas, miljontals människor inte får rösta och att valet ställdes in i många minoritetsområden.” – Kristina Jelmin, verksamhetschef på Svenska Burmakommittén.

Ökade spänningar mellan majoritetsbefolkningen och minoritetsgrupper
Under NLD:s tid vid makten har partiet misslyckats med landets stora ödesfrågor. De har inte lyckats driva fredsprocessen framåt för att få ett slut på de väpnade konflikterna. Utvecklingen har istället gått bakåt i flera avseenden, konflikterna i landet är nu de allvarligaste på många år, diskrimineringen mot rohingyer har ökat och FN utreder folkmord. Många som under förra valet 2015 röstade på NLD i landets minoritetsområden hoppades på ökat lokalt inflytande men utvecklingen har inte gått i den riktningen.

Inget tyder på att de spänningar som byggts upp under NLD:s ledning kommer avta efter helgens val. Snarare tvärtom, då en fortsatt dominans av NLD är att vänta i och med att de än en gång säkrar en egen majoritet i parlamentet.

“Det fanns förhoppningar om att de partier som representerar människor i minoritetsområden skulle gå framåt i det här valet. Nu verkar det inte bli så och det skapar besvikelse. Många känner sig inte representerade. Problemen förvärras av att valet ställdes in i flera delar av landets minoritetsområden. Det finns en betydande risk att många känner sig exkluderade från den politiska processen, vilket kan leda till ökade spänningar och konflikter,” säger Kristina Jelmin.