admin

Verksamhetsberättelse 2023

I Svenska Burmakommitténs verksamhetsberättelse för 2023 kan du läsa mer om vårt arbete under året och om utvecklingen i Burma.

Årsmöte 30 maj 2024

Varmt välkommen till Svenska Burmakommitténs årsmöte den 30 maj 2024. I år håller vi mötet digitalt via Zoom.

Seminarium på Medelhavsmuseet 26/3

Välkommen på seminarium med Tom Andrews, FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Burma, och Maw Tun Awng, viceminister i NUG.