Avslag på överklagan mot fängelsedom för Reutersjournalister

Kommentar, Stockholm, 11 januari 2019

I dag beslutade en domstol i Yangon att avslå de två fängslade Reutersjournalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oos överklagan av domen mot dem. Journalisterna dömdes till sju års fängelse i september 2018 för att ha brutit mot sekretesslagar i samband med att de bevakade militärens agerande i norra Rakhine.

Trots att beslutet var väntat är det en besvikelse och ytterligare ett tecken på ett allt hårdare klimat i Burma för journalister och människorättsförsvarare. Flera bedömare ser processen mot Reutersjournalisterna som politiskt motiverad och ifrågasätter det burmesiska rättsväsendets oberoende.

Oberoende journalistik och granskning av makthavare är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Burmas repressiva och föråldrade lagstiftning bör omgående reformeras i enlighet med internationell praxis och tveksamma rättsprocesser mot journalister och människorättsförsvarare läggas ned.