677 civilsamhällesorganisationer kritiserar ASEAN:s beslut att bjuda in juntans försvarsminister till toppmöte.

Bjud inte in juntans försvarsminister till toppmöte

Gemensamt uttalande, Stockholm, 15 juni 2022

Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN har bjudit in militärjuntans försvarsminister att delta vid ett toppmöte. Det är djupt olämpligt att bjuda in en av juntans högsta företrädare som är ansvarig för de grova övergrepp som begås dagligen i Burma. ASEAN bör utesluta militärjuntans representant från mötet. Det skriver Svenska Burmakommittén tillsammans med 676 andra organisationer i ett öppet brev till ASEAN:s försvarsministrar.

Den 22 juni samlas försvarsministrarna från medlemsländerna i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen för ett högnivåmöte i Phnom Pehn. Till mötet har juntans försvarsminister general Mya Tun Oo bjudits in att delta för att representera Burma. Han är en av de högst ansvariga för de folkrättsbrott och grova övergrepp som begås i Burma och han är dessutom upptagen på EU:s, USA:s, Storbritanniens, Nya Zeelands och flera andra länders sanktionslistor.

Att bjuda in en hög representant från juntan är problematiskt med tanke på den legitimitet det ger juntan. ASEAN har vid tidigare tillfällen undvikit att bjuda in Burmas junta på politisk nivå av just den anledningen. Men sedan Hun Sen och Kambodja tog över ordförandeposten har flera närmanden skett. Inte minst Hun Sens eget besök i Burma i januari 2022 då han själv träffade Min Aung Hlaing, som den förste utländske regeringschefen efter statskuppen.

När organisationen träffades för att diskutera nödhjälp till Burma den 6 maj var Ko Ko Hlaing inbjuden för att hålla öppningsanförande. Ko Ko Hlaing är juntans minister för internationellt samarbete och leder även juntans arbetsgrupp för humanitärt bistånd som överser de internationella nödhjälpsinsatserna i Burma. Det är särskilt uppseendeväckande att juntan bjöds in till ett möte om humanitär hjälp till Burma med tanke på att det är militärjuntan som bär ansvar för den humanitära katastrof som landet nu befinner sig i.

Att ASEAN fortsätter bjuda in juntans representanter till internationella toppmöten är djupt olämpligt eftersom det ger kuppmakarna en legitimitet de inte förtjänar. Tillfällena utnyttjas av juntan i propagandasyfte. Militären har inte tagit några steg för att visa att den vill implementera ASEAN:s så kallade 5-punktsplan för krisen i Burma.

Du hittar uttalandet i sin helhet nedan och som PDF här.

Uppdatering 21 juni 2022
Khmer Times rapporterar att Kambodjas regering avvisar uppmaningarna att inte bjuda in juntan.
Cambodia rejects calls to bar Myanmar junta minister from ASEAN meeting – Khmer Times

Open Letter to ASEAN Defence Ministers

To:

H.E. General Tea Banh, Deputy Prime Minister and Minister of National Defence, Cambodia
His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulahibni Al-Marhum, Minister of Defense, Brunei Darussalam
H.E. Prabowo Subianto, Minister of Defence, Indoensia
H.E. General Chansamone Chanyalath, Deputy Prime Minister and Minister of National Defence, Lao PDR
The Honerable Dato’ Seri Hishammuddin bin Tun Hussein, Senior Minister of Defence, Malaysia
H.E. Delfin N. Lorenzana, Secretary of National Defense, Philippines
H.E. Dr. Ng Eng Hen, Minister for Defence, Singapore
H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister and Minister of Defence, Thailand
H.E. General Phan Van Giang, Minister of National Defence, Viet Nam

15 June 2022

Re: Myanmar junta participation in ADMM

Your Excellencies,

We, the undersigned 677 Myanmar, regional and international civil society organisations appeal to you not to extend an invitation to the Myanmar military junta’s Minister of Defence at the upcoming ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM).

The Myanmar military junta’s acts fully meet the definition of terror under international and national law, and is responsible for ongoing violations of international human rights and humanitarian law following the military’s illegal coup attempt. Since the military’s illegal coup attempt, almost 700,000 people have been forcibly displaced as the junta wages a terror campaign against the Myanmar people. In the face of mass public resistance, the junta has murdered more than 1,900 people, arbitrarily arrested over 14,000 more, committed widespread torture, indiscriminate airstrikes and shelling, burnt villages and looted public property.

In the upcoming 16th ADMM, scheduled for June 22, we understand that the Junta defense minister General Mya Tun Oo will be representing Myanmar. General Mya Tun Oo plays a leading role in the management of the military, which is responsible for committing ongoing atrocity crimes with total impunity. Mya Tun Oo’s direct responsibility for international law violations have been recognised by the USA, UK, EU, Canada and New Zealand, which sanctioned him. In its designation, the UK stated that Mya Tun Oo has “command responsibility for these violations and can therefore be held responsible for these actions.” Mya Tun Oo is also a member of the State Administration Council (SAC). The EU recognised that “as member of the SAC, General Mya Tun Oo has been directly involved in and responsible for decision making concerning state functions and is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law”. Mya Tun Oo should be held accountable for his role in the military’s attempted coup and the junta’s atrocity crimes, and not rewarded through participation in ADMM.

We welcome ASEAN’s exclusion of Senior General Min Aung Hlaing from the 2021 ASEAN Summit, and the exclusion of the junta foreign minister Wunna Maung Lwin from the 2022 Foreign Ministers’ Retreat. However, we note with concern that ADMM has invited the junta to participate in meetings, including at the ministerial level since its illegal coup attempt, which is inconsistent with decisions made by ASEAN to not invite General Min Aung Hlaing and Wunna Maung Lwin. ADMM’s engagement with the junta, which has included military exercises, may likely amount to the aiding and abetting of the junta’s war crimes and crimes against humanity.

It is imperative that ASEAN does not award legitimacy to the Myanmar military junta, upholds its own charter and respects international human rights and humanitarian law by excluding the junta from ADMM. In allowing the junta to participate in ADMM, ASEAN is further risking complicity in the junta’s atrocity crimes by providing support and legitimacy to the military and emboldening a military that is waging a nationwide campaign of terror.

We appeal to you as ASEAN defence ministers to disinvite Mya Tun Oo from the 16th ADMM and all future meetings. Engage with the National Unity Government as the legitimate government of Myanmar, and work to resolve the crisis in Myanmar.

For any further inquiries, please contact:

Khin Ohmar, Progressive Voice, info@progressive-voice.org
Debbie Stothard, ALTSEAN-Burma, debbie@altsean.org
Salai Za Uk Ling, Chin Human Rights Organization, zauk@chinhumanrights.org

List of Signatories

List of signatories below include the following 299 Myanmar, regional and international organisations and 378 Myanmar civil society organisations that have chosen not to disclose their names.

Signed by:

 1. “Do” farmer Organization
 2. 8888 Generation (New Zealand)
 3. 8888 New Generation (Mohnyin)
 4. Action Against Myanmar Military Coup (Sydney)
 5. Action Committee for Democracy Development
 6. Active Youths (Kalaymyo)
 7. Ah Nah podcast- Conversation with Myanmar
 8. Ah. La. Ka (12) Hta Khwe, Primary Education Student Union
 9. All Arakan Students and Youths’ Congress
 10. All Burma Democratic Face in New Zealand
 11. All Burma Student Democratic Front – Australia Branch
 12. All Religions Strike Column
 13. All Young Burmese League (AYBL)
 14. Alliance for Free Burma Solidarity
 15. Alternative Solutions for Rural Communities (ASORCOM)
 16. ALTSEAN-Burma
 17. Anti Dictatorship in Burma DC Metropolitan Area
 18. Anti-Myanmar Dictatorship Movement
 19. Anti-Myanmar Military Dictatorship Network (AMMDN)
 20. Arakan CSO Network
 21. Arakan Humanitarian Coordination Team- AHCT
 22. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)
 23. Asia Justice and Rights (AJAR)
 24. Asia Pacific Solidarity Coalition
 25. Asian Cultural Forum on Development (ACFOD) Philippines
 26. Asian Cultural Forum on Development Foundation (ACFOD) Thailand
 27. Asian Dignity Initiative
 28. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
 29. Association for Advancement of Freedom of Religion or Belief in Vietnam (AAFORB-VN)
 30. Association of Human Rights Defenders and Promoters
 31. Athan – Freedom of Expression Activist Organization
 32. Auckland Kachin Community NZ
 33. Auckland Zomi Community
 34. Aung Myay Thar Zan Education Schools Strike Column
 35. Aung Pin Lae Main Strike Column
 36. Australia Burma Friendship Association, Northern Territory
 37. Australia Karen Organization WA Inc.
 38. Australia Myanmar Doctors, Nurses and Friends
 39. Australia Myanmar Youth Alliance (AMYA)
 40. Australian Burmese Muslim Organisation
 41. Australian Chin Community (Eastern Melbourne Inc)
 42. Australian Karen Organisation (AKO)
 43. Australian Karen Organisation Inc
 44. Back Pack Health Workers Team
 45. Bamar Community Tasmania
 46. BCC (စစ်ကိုင်း)
 47. Blood Money Campaign
 48. Buddhist Solidarity Association
 49. Burma Action Ireland
 50. Burma Campaign UK
 51. Burma Human Rights Network
 52. Burma Lawyers’ Council (BLC)
 53. Burma Medical Association
 54. Burma Soumalaiset (Finland)
 55. Burmese Community – South Australia
 56. Burmese Community Development Collaboration (BCDC)
 57. Burmese Community Group (Manawatu, NZ)
 58. Burmese Community Support Group (BCSG)
 59. Burmese Friendship Association
 60. Burmese Medical Association Australia (BMAA)
 61. Burmese Rohingya Organisation UK
 62. Burmese Rohingya Welfare Organisation New Zealand
 63. Burmese Women’s Union
 64. Cambodian Americans and Friends for Democracy and Human Rights Advocate
 65. Campaign for a New Myanmar
 66. Canberra Karen Association
 67. CDM Support Team Mandalay (CSTM)
 68. Chan Mya Thar Si Township People Strike Column
 69. Chin Community – South Australia
 70. Chin Community of Auckland
 71. Chin Community of Western Australia Inc.
 72. Chin Community Tasmania
 73. Chin Human Rights Organization
 74. Chin MATA Working Group
 75. Chin Resources Center
 76. Chin Youth Organization (Matupi)
 77. Citizen of Burma Award – New Zealand
 78. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
 79. Committee Representing Mandalay Region Hluttaw
 80. Cooperative University Student Strike Column
 81. CRPH & NUG Supporters Ireland
 82. CRPH Funding Ireland
 83. CRPH Support Group, Norway
 84. CRPH, NUG Support Team Germany – Deutschland
 85. CRPH/NUG support group Australia
 86. Dawei Development Association
 87. Dawei Probono Lawyer Network
 88. Democracy for Myanmar – Working Group (NZ)
 89. Democracy, Peace and Women’s Organization
 90. Democratic Youth Council
 91. Doh Atu – Ensemble pour le Myanmar
 92. Dragon Dawn
 93. Education and health care for Myanmar-Thailand Association
 94. Education Family (Anti – Fascists Education Strike Columns Coordination Committee)
 95. Educational Initiatives Myanmar
 96. Equality Myanmar
 97. Ethnic Youth General Strike Committee
 98. Falam Community – South Australia
 99. Federal Myanmar Benevolence Group (NZ)
 100. Foundation of Khmer Samaki
 101. Free Burma Campaign (South Africa)
 102. Free Expression Myanmar (FEM)
 103. Free Rohingya Coalition
 104. Future Light Center
 105. Future Thanlwin
 106. General Strike Committee of Nationalities – GSCN
 107. Generation Wave
 108. Generations (မျိုးဆက်)
 109. GenY For Revolution Japan
 110. German Solidarity with Myanmar Democracy e.V.
 111. Global Myanmar Spring Revolution
 112. Global Myanmar Spring Revolution – Japan
 113. Global Myanmar Spring Revolution – Korea
 114. Golden Heart Organization
 115. Grass-root People
 116. Human Rights Educators’ Network
 117. Human Rights Foundation of Monland
 118. In Defense of Human Rights and Dignity Movement (iDEFEND) Philippines
 119. India For Myanmar
 120. Industrial Training Centre (ITC) Family Sydney
 121. Info Birmanie
 122. Initiatives for International Dialogue
 123. Institute for Asian Democracy
 124. Inter Pares
 125. Interfaith Youth Coalition on Aids in Myanmar (IYCA-Myanmar)
 126. International Campaign for the Rohingya
 127. International Karen Organisation
 128. JASS Southeast Asia
 129. Joint Action Committee for Democracy in Burma (JACDB)
 130. Justice 4 Myanmar – Hope & Development
 131. Justice Movement for Community-Innlay
 132. Justice For Myanmar
 133. Kachin Association Australia
 134. Kachin Association of Australia WA Inc.
 135. Kachin Human Rights Watch
 136. Kachin State Women Network
 137. Kachin Women’s Association Thailand
 138. Kachin Women’s Union
 139. Kadu Youth Development Association (KYDA)
 140. Kalyarna Metta Association (Khin U)
 141. Kanbung Youth (Matupi)
 142. Kanpetlet Land Development Organization
 143. Karen Community – South Australia
 144. Karen Human Rights Group
 145. Karen Peace Support Network
 146. Karen Swedish Community (KSC)
 147. Karen Women’s Organization
 148. Karenni Community of Western Australia Inc.
 149. Karenni Federation of Australia
 150. Karenni Human Rights Group
 151. Karenni Society New Zealand
 152. Kayan Internally Displacement Supervising Committee (KIDSC)
 153. Kayan Women’s Organization
 154. Kayin Community Tasmania
 155. Keng Tung Youth
 156. Khanthar Farmers Network
 157. Khumzup Local Development Committee
 158. Kurawal Foundation
 159. Kyauktada Strike Committee
 160. LA COMMUNAUTÉ BIRMANE DE FRANCE
 161. LGBTIQ Strike of Mandalay
 162. Maha Aung Myay Township People Collective Strike Column
 163. Mandalar University Student Strike  Column
 164. Mandalay Alliance Strike Collective Column
 165. Mandalay Based People Strike Column
 166. Mandalay Civil Society Organizations
 167. Mandalay Engineer Group
 168. Mandalay Engineer United Force
 169. Mandalay University Student Alumni Union
 170. Mandalay Wholesale Strike Column
 171. Mandalay Youth Association
 172. Mandalay Youth Strike Column
 173. MATA Sagaing Region
 174. Matu Chin Community – South Australia
 175. Matu Forum Committee
 176. Matu Women Association
 177. Medical Family – Mandalay
 178. Metta Campaign Mandalay
 179. MIIT Student Strike Column
 180. MilkTeaAlliance Calendar
 181. MilkTeaAlliance Galleries
 182. Mindanao Peacebuilding Institute Foundation, Inc. (MPI)
 183. Mindat Chin Community NSW
 184. Mindat Community – South Australia
 185. Mindat Emergency Response Team (MERT)
 186. Mizo Community – South Australia
 187. Mon Families Group
 188. Mon National Council (MNC)
 189. Mung Chying Rawt Jat (MRJ)
 190. Muslim Youth Network
 191. Muslim Youth Union
 192. Mya Taung Strike Column
 193. Myanmar Accountability Project
 194. Myanmar Action Group Denmark
 195. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability
 196. Myanmar Buddhist Community of South Australia
 197. Myanmar Community Coffs Harbour (MCC)
 198. Myanmar Cultural Research Society (MCRS)
 199. Myanmar Democracy and Peace Committee (Australia)
 200. Myanmar Democratic Movement (MDM)
 201. Myanmar Diaspora Group Finland
 202. Myanmar Engineering Association of Australia (MEAA)
 203. Myanmar Engineers – New Zealand
 204. Myanmar Gonye (New Zealand)
 205. Myanmar People Alliance (Shan State)
 206. Myanmar People from Ireland
 207. Myanmar People Residing in Canberra
 208. Myanmar Professionals Association Australia (MPAA)
 209. Myanmar Railway, Region (3) CDM Strike Column
 210. Myanmar Students’ Association Australia (MSAA)
 211. Myanmar Students’ Union in New Zealand
 212. Netherlands Myanmar Solidarity Platform
 213. Network for Advocacy Action
 214. Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma)
 215. New Zealand Doctors for NUG
 216. New Zealand Karen Association
 217. New Zealand Zo Community Inc.
 218. NLD Solidarity Association (Australia)
 219. No 7 State High School Alumni Strike Column
 220. No Business With Genocide
 221. Northern Spectrum Youth Association
 222. NSW Karenni (Kayah) Communities
 223. OCTOPUS (Youth Organization)
 224. Open Development Foundation
 225. Overseas Mon Association, New Zealand
 226. Pan Pa Wash People Strike Column
 227. Patriotic War Vetrans of Burma (PWVB)
 228. Peace and Culture Foundation
 229. People’s Hope Spring Revolution
 230. Phayagye Peace Strike Column
 231. Private Pre-school Teachers Association
 232. Progressive Voice
 233. Pusat Komas
 234. Pyi Gyi Ta Gon Strike
 235. Pyithu Gonye (New Zealand)
 236. Queensland Kachin Community (QKC)
 237. Queensland Myanmar Youth Collective (QMYC
 238. Queensland Rohingya Community
 239. Rohingya Action Ireland
 240. Rvwang Community Association New Zealand
 241. Sangha Samaga Strike Column
 242. Save and Care Organization for Women at Border Areas
 243. SAVE MYANMAR – USA
 244. Save Myanmar Fundraising Group (New Zealand)
 245. Sein Pan Strike Column
 246. Shan Community (New Zealand)
 247. Shan MATA
 248. Shan Women Development Network
 249. Shape-Sea
 250. Shwe Youth Democratic Alliance (SYDA)
 251. Shwechinthae Farmers Network
 252. Sisters 2 Sisters
 253. Sitt Nyein Pann Foundation
 254. Social Garden
 255. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
 256. Southern Youth Development Organization
 257. Strike Column of Representatives of Arbitrarily Arrested People
 258. Strike Column of Teachers from Universities and Degree Colleges of Mandalay
 259. Students & Youth Congress of Burma (SYCB)
 260. Support for Myanmar
 261. Swedish Burma Committee
 262. Swedish Foundation for Human Rights
 263. Sydney Friends for Myanmar Unity
 264. Ta’ang Women’s Organization
 265. Taekwando Sport Association
 266. Tanintharyi MATA
 267. Tanintharyi Nationalities Congress
 268. Tanintharyi People’s Voice
 269. Tanintharyi Women’s Network
 270. Thai Action Committee for Democracy in Burma (TACDB)
 271. Thapaynyo News Letter
 272. The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
 273. The Institution of Professional Engineers Myanmar (IPEM)
 274. Together Thanlyin
 275. Twitter Team for Revolution
 276. U.S. Campaign for Burma
 277. Uakthon Local Social Development Organization
 278. United Myanmar Community of South Australia
 279. Victorian Burmese Care Community (VBCC)
 280. Victorian Myanmar Youth (VMY)
 281. Way Way Nay
 282. We Pledge CDM (Australia)
 283. Western Australia Myanmar Community (WAMC)
 284. Western Australia Myanmar Democratic Network (WAMDN)
 285. Winemaw Civil Society Network
 286. Winemaw Lisu Development Association
 287. Women Activists Myanmar (WAM)
 288. Women Advocacy Coalition-Myanmar
 289. Women’s League of Burma
 290. Women’s Peace Network
 291. Zo Community – South Australia
 292. Zomi Association Australia Inc.
 293. Zomi Community – South Australia
 294. Zomi Community Queensland
 295. ခုနစ်စင်ကြယ်အဖွဲ့
 296. ဒို့မြေကွန်ရက် (LIOH)
 297. ဒေါင်းစစ်သည်
 298. ပွင့်ဖြူလယ်ယာမြေကွန်ရက်
 299. ပဲခူး MATA