Dags att nominera till Svenska Burmakommitténs styrelse 2019

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för Svenska Burmakommittén eller känner du någon som du tror skulle vara det? Har du ett stort intresse för mänskliga rättigheter? Då kan det vara just dig vi söker! Särskilt meriterande är erfarenhet av lobby/påverkansarbete samt medlems- och insamlingsfrågor.

Svenska Burmakommittén arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma. Verksamheten vilar på två ben – stöd till lokala människorättsorganisationer i Burma och informations- och påverkansarbete i Sverige.

Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet som de anställda på kansliet genomför. Att sitta i styrelsen är ett ideellt uppdrag som kräver engagemang och du bör ha möjlighet att lägga ned fem timmar i månaden på styrelseuppdraget. Styrelsen har möten i Stockholm cirka sex gånger per år. 

Meriterande är om du har tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag i ideell förening eller har bott eller jobbat i/med Burma. I år är vi särskilt intresserade av personer med erfarenhet av genusfrågor, lobby/påverkansarbete samt medlems- och insamlingsfrågor.

Nominera dig själv eller någon annan genom att skriva en kort motivering om vad personen i fråga skulle bidra med. Nomineringen mejlas till valberedning@burmakommitten.org och ska vara valberedningen tillhanda senast den 15:e april 2019

Har du synpunkter på hur styrelsearbetet sköts eller andra frågor till valberedningen? Kontakta dem då på adressen ovan