Ryssland, Kina och Indien avstod från att rösta när FN:s säkerhetsråd antog sin första resolution om situationen i Burma. /Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Debatt: Varför sviker Sverige Myanmar demokratikämpar?

Debattartikel, Stockholm, 9 januari 2023

När regeringens instruktion till Sida för 2023, det så kallade regleringsbrevet, utfärdades dagen innan julafton stod det klart att budgeten i strategin för utvecklingssamarbetet med Burma kapas med hela 60 procent.

Detta samtidigt som situationen i landet är värre än någonsin. Svenska Burmakommittén anser att det är en felprioritering som riskerar att drabba människorättsförsvarare. Vi skrev en debattartikel i Global Bar Magazine där vi utvecklade vår syn på regeringens besked.

“Om den minskade budgeten återspeglar en nedprioritering av Myanmar så är det djupt beklagligt. Vi hoppas att Sverige, trots regeringens besked, har för avsikt att fortsätta vara en viktig samarbetspartner till de som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i Myanmar.”

Debattartikeln publicerades den 30 december 2022 och går att läsa i Global Bar Magazine.

Uppdatering 10 januari 2023
Regeringen svarade på vår debattartikel genom en kommentar från Karl Opdal, pressekreterare hos biståndsminister Johan Forssell, som bland annat sade:

“Orsakssambanden är komplexa. Det är tyvärr inte så att utvecklingen per automatik blir bättre när svenskt bistånd ökar. Situationen i Myanmar är mycket allvarlig, varför Sverige fortsatt är en betydande givare av bistånd dit.”

Kommentaren publicerades i Global Bar Magazine den 4 januari 2023 och du hittar den här.

Den 10 januari gav Svenska Burmakomittén en replik på Opdals svar som även det publicerades i Global Bar Magazine.

“Jag noterar att pressekreteraren delar vår bild av läget i Myanmar som mycket allvarligt med oacceptabel förföljelse av demokratikämpar och övergrepp mot civila. Just därför är det förvånande att man beslutar om att minska stödet på ett så drastiskt sätt mitt under pågående kris. Tyvärr ger svaret en bild av att regeringen inte ser allvaret i de dramatiska neddragningarna.”

Du hittar hela repliken här.