Demonstration för pressfrihet i Yangon

Kommentar, Stockholm, 17 september 2018

Söndagen den 16 september 2018 samlades drygt 100 unga aktivister och journalister framför stadshuset i Yangon. Där höll de en fredlig demonstration om allmänhetens rätt till information.

De protesterade mot det sjuåriga fängelsestraff som journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo dömdes till den 3 september 2018. De hade undersökt ett massmord i delstaten Rakhine och tagit fram bevis för att militära säkerhetsstyrkor varit inblandade i morden. De dömdes för att ha brutit mot landets sekretesslagar då de innehavt hemligstämplade dokument. Flera bedömare har hävdat att rättegången var politiskt motiverad.

Aktivisterna som deltog i demonstrationen menade att domen inskränkte på deras rätt till information om den rådande situationen i landet. Burmas lagar kring press- och yttrandefrihet ger lite utrymme till fri journalistik och denna försämrade situation för journalister är negativ för landets demokratiseringsprocess. Behovet av att reformera landets lagstiftning är stort, inte minst de lagar som rör press- och yttrandefrihet. Regeringen har aviserat att reformer är på gång men hittills har inga betydande ändringar gjorts. Samtidigt fortsätter rättegångar mot journalister och andra som uttryckt kritiska åsikter.