EU måste se över sitt förhållande till Burma

EU:s förhållande till Burma baseras på en utdaterad analys av utvecklingen i landet och bör ses över. Den uppmaningen ger Svenska Burmakommittén tillsammans med det Europeiska Burmanätverket (EBN) i ett gemensamt uttalande inför förnyandet av EU:s gemensamma ståndpunkt gentemot Burma i april.

Antagandet att Burma befinner sig i en genuin övergång mot demokrati haltar. Militären har fortsatt stort inflytande i allt från politik till ekonomi. Konflikterna i landet har på flera håll förvärrats sedan den nationella fredsprocessen drog igång, våldet i norra Rakhine har nått nya katastrofala nivåer, press- och yttrandefriheten hotas och utrymmet för civilsamhället att verka inskränks.

EU borde avbryta allt militärt samarbete med Burma, inklusive samarbetet med den av militären kontrollerade polisen, och förbjuda europeiska företag att göra affärer med militärägda företag i landet. Dessutom bör unionen verka för att hänskjuta situationen i Burma till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) eller för att upprätta en ad-hoc tribunal för att ställa ansvariga för grova folkrättsbrott inför rätta.

Läs hela det gemensamma uttalandet här.