Demonstrationer mot militären i Bago den 22 februari 2021.

EU öppnar för nya sanktioner mot Burma

Kommentar, Stockholm, 22 februari 2021

EU:s utrikesministrar meddelade i dag att EU står redo att införa sanktioner mot de som är ansvariga för militärkuppen i Burma och deras ekonomiska intressen. Som svar på statskuppen ska EU även se över utvecklingssamarbetet med Burma, de handelspolitiska förmånerna och alla andra politiska verktyg som står till buds. De här beskeden kom i samband med att EU:s utrikesministrar träffades för att bland annat diskutera EU:s svar på statskuppen. De gav också EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell och EU-kommissionen i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur sanktionerna ska se ut.

Dagens besked är ett viktigt steg framåt, inte minst att EU särskilt nämner militärens ekonomiska intressen i sitt uttalande. Det ger utrymme för EU att införa sanktioner mot de företag som militären äger och kontrollerar. Däremot är det bekymmersamt att det inte finns någon uttalad tidsram. Det är avgörande att omvärlden agerar snabbt för att i möjligaste mån avskräcka juntan från att gå vidare med sina planer. Nu måste EU omedelbart identifiera individer och företag att rikta sanktioner mot. Det finns goda möjligheter att snabbt komma vidare med detta. Militärens ekonomiska intressen är redan väldokumenterade, bland annat av FN:s utredningskommission för Burma (FFM).

I fredags uppmanade Svenska Burmakommittén och åtta andra grupper i en debattartikel Sverige och EU att införa sanktioner riktade mot den burmesiska militärens företag.

Länkar:
Pressmeddelande EU:s ministerråd den 22 februari 2021
Ministerrådets slutsatser den 22 februari 2021