Marzuki Darusman, ordförande i FN:s utredningskommission för Burma under en presskonferens. /Foto: UN Photo, Jean-Marc Ferré

FN-experter uppmanar omvärlden att isolera Burmas militär

Kommentar, Stockholm, 15 maj 2019

De befälhavare som pekades ut som ansvariga för folkrättsbrott i en rapport från FN:s utredningskommission för Burma i fjol bör isoleras och ställas inför rätta. Dessutom bör omvärlden avbryta finansiellt och annat stöd till den burmesiska militären. Den uppmaningen gav företrädare för utredningskommissionen efter ett tio dagar långt besök i den sydostasiatiska regionen.

FN:s utredningskommission för Burma (Fact-finding Mission, FFM) presenterade sin över 400 sidor långa slutrapport i september 2018. Efter 15 månaders utredning, 875 intervjuer med överlevande och analys av satellitbilder kunde FN-utredarna slå fast att handlingar som utgör folkmord troligen har begåtts i Rakhine. I Shan och Kachin hittade utredarna bevis för att krigsbrott och brott mot mänskligheten sannolikt begåtts. Rapporten rekommenderade att flera befälhavare skulle utredas och åtalas vid den Internationella brottmålsdomstolen och att ett vapenembargo skulle införas mot Burma.

Efter slutrapporten förlängdes utredningskommissionens mandat och en ny mekanism instiftadesav MR-rådet för att samla bevis och förbereda straffrättsliga åtal. I samband med en nyligen avslutade resan till regionen konstaterade utredarna att inga framsteg hade gjorts av Burma för att lösa krisen. Situationen i Rakhine är fortfarande undermålig och ett återvändande är inte möjligt i närtid. Den strukturella diskrimineringen av rohingyer kvarstår och säkerhetsläget i framförallt norra Rakhine har försämrats till följd av den upptrappade konflikten mellan den väpnade gruppen Arakan Army (AA) och den burmesiska militären.

Det internationella samfundet måste öka pressen på Burma och ett led i detta bör vara att isolera de mäktiga företagskonglomerat som kontrolleras av militären.