Alexander Jäätmaa intervjuades i Fokus om militärens ställning ett år efter statskuppen i Burma.

Intervju med Alexander Jäätmaa i Fokus

Intervju, Stockholm, 1 februari 2022

Alexander Jäätmaa intervjuades i Fokus med anledning av årsdagen av statskuppen i Burma. Han konstaterade bland annat att militärens stöd är kört i botten och motståndet mot juntan är starkare än någonsin.

– Varteftersom har militären slagit ner protesterna hårdare och hårdare. Men trots att militären utövar grovt våld mot den egna befolkningen är det snarare något som har stärkt motståndet. Militärens stöd är kört i botten, och de har verkligen folket emot sig, säger Alexander Jäätmaa.

Artikeln publicerades på Fokus.se den 1 februari 2022.

Du hittar artikeln i Fokus här.