Journalisten och författaren Bertil Lintner. /Foto: Per Lindqvist, CC BY-SA 3.0

Seminarium 29 oktober: Kina - Burmas (alltför) mäktiga granne?

Seminarium, Stockholm, oktober 2019

Svenska Burmakommittén hälsar dig varmt välkommen till ett samtal med journalisten och författaren Bertil Lintner om Burmas komplicerade relation till Kina.

Bertil Lintner har bevakat Burma och det närliggande området i nära 40 år. Hans böcker och artiklar har länge utgjort en huvudkälla till kunskap om den politiska utvecklingen i landet.

Burmas relation till grannlandet Kina präglar landet på många olika sätt: ekonomiskt, socialt och inte minst politiskt. Under tiden då militärdiktatur rådde var Kina en av landets få bundsförvanter. I och med att Burma efter 2011 öppnade sig för omvärlden minskade beroendet av Kina något. Många menar dock att militäroffensiven och människorättskränkningarna i Rakhine under 2017, och omvärldens fördömanden av dem, återigen har ökat Burmas beroende av Kina. Kinas vetorätt i FN:s säkerhetsråd har även bidragit till hindra att situationen i Burma hänskjuts till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Samtidigt utgör Burmas geografiska position ett strategiskt mycket viktigt område för Kinas stora infrastrukturprojekt Belt and Road Initiativ och enligt många bedömare är Kina en nyckelspelare i flera av Burmas fortsatta väpnade konflikter.
 
Hör Bertil tala om detta och mycket mer! Seminariet hålls på svenska och som vanligt bjuder vi på kaffe och en smörgås.
 
Varmt välkomna!
 

Adress:
Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, City, 111 52 Stockholm

Datum och tid:
29 oktober 2019, kl. 17:00-18:00 (kaffe/te serveras från 16:40)

Anmäl gärna ditt deltagande till info@burmakommitten.org