Kristina Jelmin intervjuas i tidningen Arbetet inför tvåårsdagen av statskuppen i Burma.

Kristina Jelmin intervjuas i tidningen Arbetet

Intervju, Stockholm, 1 februari 2023

Kristina Jelmin intervjuades av tidningen Arbetet inför tvåårsdagen av statskuppen i Burma. Hon beskrev utvecklingen i landet som katastrofal och förklarade att juntan saknar stöd från befolkningen.

“– Juntan har inget stöd utan får använda våld i stället. Likt i Ukraina går man medvetet på civila med urskiljningslösa bombningar. Den senaste siffran är att 1,2 miljoner människor har flytt internt. Samtidigt har repressionen ökat mot civilsamhället och medier.”

Artikeln publicerades den 1 februari 2023.

Du hittar artikeln i tidningen Arbetet här.