Tusentals politiska fångar sitter fortfarande frihetsberövade i Burma. /Foto: Hkun Lat

Kristina Jelmin intervjuad i Blankspot om politiska fångar

Intervju, Stockholm, 10 november 2021

Kristina Jelmin intervjuades i Blankspot med anledning av militärjuntans frigivning av politiska fångar.

Kristina Jelmin förklarade att juntans benådning av politiska fångar inte i grunden förändrar förutsättningarna i Burma. Repressionen och våldet fortsätter och militären visar inga tecken på att överge sina brutala metoder för att slå ned motståndet i landet. Hon talade även om skuggregeringen National Unity Government (NUG) som bildats av folkvalda politiker och betonade vikten av att det finns ett demokratiskt alternativ.

– Det här ändrar inte några av grundförutsättningarna i Burma utan är snarare en taktik för att skapa positiva rubriker i en situation där mycket går emot militärjuntan, säger Kristina Jelmin, verksamhetschef för Svenska Burmakommittén.

Artikeln publicerades på Blankspot den 10 november 2021.

Du hittar artikeln i Blankspot här.