Kristina Jelmin kommenterade utvecklingen i Burma och Sveriges utvecklingssamarbete med landet i Dagens ETC. /Foto: Skärmbild från Dagens ETC

Kristina Jelmin intervjuad i Dagens ETC om situationen i Burma

Svenska Burmakommitténs verksamhetschef Kristina Jelmin kommenterade utvecklingen i Burma och Sveriges utvecklingssamarbete med landet i Dagens ETC.

Kristina Jelmin beskrev bland annat den svåra situationen för medier i Burma sedan kuppen, när repressionen i landet ökat, flera medier stängts ned av juntan och den inhemska finansieringen minskat dramatiskt.

“– Inne i landet har medielicenserna dragits in för många medier, vilket har inneburit att de antingen läggs ner eller tvingats i exil där de behöver stöd för att byggas upp igen. Till exempel har en stor intäktskälla i inhemsk annonsering försvunnit. Många av medierna är dessutom polariserande, så det är särskilt viktigt att stötta dem som är helt oberoende, säger Kristina Jelmin.”

Artikeln publicerades i Dagens ETC den 25 februari 2024 och du hittar den via den här länken.