Burmas överbefälhavare Min Aung Hlaing tillsammans med EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini. /Foto: EEAS

Podcast: Militären och konstitutionen

Podcast, avsnitt 5, Stockholm, april 2019

2008 års konstitution, som också kallats för ”the green book” på grund av sitt gröna omslag, togs fram av Burmas militär och har under årens lopp kritiserats på flera punkter. Framförallt för att den stadfäster militärens makt och inflytande över landets politik, bland annat genom att garantera att ett visst antal stolar i parlamentets båda kammare ska tillfalla militären. Konstitutionen ger också militären kontroll över tre viktiga ministerier: försvarsministeriet, inrikesministeriet och ministeriet för gränsfrågor.

Under det nuvarande regeringspartiet NLD:s (National League for Democracy) kampanj inför landets första demokratiska val 2015 var ett av de stora vallöftena att förändra konstitutionen. Men sedan maktskiftet 2016 har få ansatser gjorts för att uppfylla detta löfte, fram tills nu. Tisdagen den 19 februari antog parlamentet i Burma ett förslag från NLD att upprätta en kommitté med uppgift att se över 2008 års konstitution. I samband med detta publicerades också en lista med förslag på förändringar NLD önskar genomföra. Men hur stora är egentligen möjligheterna att att skapa verklig förändring? Är militären beredd att lätta på sitt grepp om landet? I avsnitt 5 av Svenska Burmakommitténs podcast “Militären och konstitutionen” gräver vi djupare i dessa frågor. Medverkar gör också burmakännaren Bertil Lintner och juristen Jason Gelbort som specialiserar sig på Burma. Läs hans artikel som omnämns i podcasten här.

Lyssna direkt på hemsidan eller ladda ned avsnittet i din podcastspelare.