Podcast: Vägar till ansvarsutkrävande för folkrättsbrott i Burma

Podcast, avsnitt 4, Stockholm, november 2018

I det här avsnittet tittar vi närmre på några av de mekanismer för ansvarsutkrävande som det internationella samfundet har till sitt förfogande vad gäller att hålla ansvariga till svars i Burma. De befälhavare som anklagas för grova folkrättsbrott av FN-utredare kan inte ställas till svars i Burmas inhemska rättssystem, därför krävs en internationell process för att ansvariga skall utredas och åtalas. Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms Universitet, medverkar och hjälper oss förstå den Internationella brottmålsdomstolen. Vi dyker även ned i den omfattande rapport som FN:s utredningskommission för Burma presenterade tidigare i höst.

Dela sida