Riksrevisor Helena Lindberg har inga planer på att pausa samarbetet med den sydostasiatiska riksrevisionssamarbetsorganisationen ASEANSAI under tiden Burma är ordförande. /Foto: Frida Ström

Riksrevisionen ovillig att kapa banden till Burmas militär

Kommentar, Stockholm, 22 december 2021

Den svenska Riksrevisionen deltog i ett möte där Burmas vice överbefälhavare Soe Win var hedersgäst. Trots att militärjuntan i Burma tagit över landets myndigheter och Burma tagit över ordförandeskapet i den regionala samarbetsorganisationen för riksrevisionsmyndigheter ASEANSAI har Riksrevisionen inga planer på att avsluta samarbetet med organisationen.

Den svenska Riksrevisionen har trots militärkuppen i Burma fortsatt samarbeta med en regional samarbetsorganisation för revisionsmyndigheter i Sydostasien där Burma är medlem. Det framgår i en artikel i Dagens Nyheter. Samarbetsorganisationen ASEANSAI, som samlar tio rikstäckande revisionsmyndigheter från regionen, får sedan ett antal år hjälp med utbildningar och annan expertis från svenska Riksrevisionen, inom ramen för svenskt bistånd.

Sedan statskuppen den 1 februari är den här typen av samarbeten minst sagt kontroversiella. Den burmesiska militären har nämligen tagit kontroll över landets myndigheter, bland annat riksrevisionsmyndigheten. Den nuvarande riksrevisorn är tillsatt av kuppledaren själv, överbefälhavare Min Aung Hlaing, och svarar därmed inför honom.

I november 2021 tog Burma över ordförandeklubban i samarbetsorganisationen. I och med det blir Burmas roll i samarbetet än mer tydlig och det blir svårt att se hur ett fortsatt samarbete med Riksrevisionen går ihop med Sveriges officiella strategi att inte legitimera juntan.

Med anledning av statskuppen vidtog Sveriges regering ett antal åtgärder för att markera mot militärjuntan. En av åtgärderna var att uppdatera strategin för utvecklingssamarbetet med Burma. I den reviderade strategin framgår tydligt att Sveriges utvecklingssamarbete inte på något sätt ska legitimera militärjuntan. En nyckelmening i strategin lyder: “Samtidigt är det centralt att inga insatser genomförs som resurssätter eller legitimerar militärens maktövertagande.” Enligt vad Svenska Burmakommittén erfar har Utrikesdepartementet, Sida och andra myndigheter varit angelägna om att inte träffa eller samarbeta med militärens myndigheter efter kuppen.

Riksrevisionens internationella arbete sker inom ramen för det svenska biståndet och borde således följa de riktlinjer som slås fast av regeringen. I Riksrevisionens egna strategi för det internationella samarbetet står det att regelbundna konsultationer hålls med UD, Sida, utlandsmyndigheter och andra relevanta aktörer. Trots detta har Riksrevisionen, enligt DN:s artikel, kommit fram till att fortsätta samarbetet efter statskuppen. De intar därmed en annan linje än andra myndigheter.

I artikeln framgår också att Riksrevisionen inom ramen för samarbetet har deltagit i ett möte med vice överbefälhavare Soe Win, som är den näst högsta ledaren i Burmas militärjunta. Detta är i högsta grad uppseendeväckande. Vi på Svenska Burmakommittén har inte hört talas om något annat exempel där svenska myndighetspersoner deltagit i möten med någon av juntans representanter på det här sättet. Det finns knappt några exempel på att västerländska representanter över huvud taget har träffat juntaledarna. De flesta länder har varit mycket noggranna med att inte träffa juntan för att inte legitimera eller ge den politisk makt. Riksrevisionens agerande står därför ut även i ett internationellt perspektiv.

Bild från mötet där Burmas vice överbefälhavare Soe Win var hedersgäst och där svenska Riksrevisionen deltog. /Foto: Överbefälhavarens hemsida

Det är tydligt att militärjuntan i Burma i propagandasyfte utnyttjar varje tillfälle som ges i internationella sammanhang att försöka stärka sin legitimitet. Samtidigt används sådana tillfällen att föra ut militärens budskap till en internationell publik. Till exempel passade vice överbefälhavare Soe Win på, i sitt öppningsanförande under mötet där svenska Riksrevisionen deltog, att förklara juntans missnöje med ASEAN:s beslut att utesluta Burma från ett tidigare toppmöte och konstaterade att alla krav från utländska sändebud på att få träffa den fängslade Aung San Suu Kyi var orimliga.

Även EU stödjer ASEANSAI men de gör en annan bedömning av läget i Burma efter kuppen. Enligt artikeln i DN har EU tydligt meddelat att de inte tänker delta i ASEANSAI:s arbete eller ge stöd åt organisationen så länge Burma sitter som ordförande.

Du hittar artikeln i DN här.