Laiza, Myanmar 20180122 
Jenny Hedstršm, doktorerar om kvinnor i Burmas konflikter, pŒ plats i Laiza.
Photo: Vilhelm Stokstad / Kontinent

Seminarium 29 april: I skuggan av fortsatta konflikter, vad är förutsättningarna för fred och utveckling i Burma? Ett samtal med Jenny Hedström

Svenska Burmakommittén bjuder in till ett samtal med forskaren Jenny Hedström, som nyligen avslutat en resa till delstaten Kayah (även kallad Karenni). I Burmas minst befolkade delstat råder en bräcklig fred. Här liksom i många andra delar av landet långt från centrala Burma är infrastrukturen eftersatt, fattigdomen utbredd och traumat från konflikten i högsta grad närvarande.

Hur ser förutsättningarna för fred och utveckling i Kayah och övriga Burma ut? Hur ser invånarna själva på situationen och vilka förväntningar har de på framtiden? Med utgångspunkt i sin senaste resa berättar Jenny Hedström om en havererad fredsprocess, bristen på lokalt politiskt inflytande och hur lokalbefolkningen och civilsamhällesaktörer navigerar i detta landskap. Vi bjuder på smörgås och kaffe/te innan seminariet. Efter seminariet håller Svenska Burmakommittén årsmöte.

Datum: 29 april 2019
Tid: 17:30 (smörgås och kaffe/te), 17:45-18:30 (öppet seminarium), 18:30 (årsmöte)
Plats: Sensus Studieförbund (sal T1), Torkel Knutssonsgatan 39, 118 49 Stockholm

Anmäl ditt deltagande till info@burmakommitten.org