Je Yang-lägret för internflyktingar i Kachin, på gränsen mellan Burma och Kina. /Foto: Seng Di Awng

Seminarium 9 april 2018: I skuggan av Rakhine – upptrappade stridigheter i norra Burma

Välkommen till ett seminarium om läget i norra Burma. Medan omvärldens blickar riktats mot krisen i delstaten Rakhine har stridigheterna i landets norra delar intensifierats. Omkring 100 000 personer lever som internflyktingar och militären anklagas för att urskillningslöst attackera även civila mål. Därtill hindrar regeringen nödhjälp från att nå behövande, genom att neka hjälporganisationer tillstånd att resa till konfliktområden. Vi har bjudit in tre gäster för att ge en uppdaterad bild av läget.

Talar gör Julia Marip från Kachin Women’s Organization Thailand, Steven Nwawt Naw Awngfrån Kachin Development Networking Group och Debbie Stothard från ALTSEAN-Burma.

Seminariet följs av Svenska Burmakommitténs årsmöte. För att delta på årsmötet krävs medlemskap i Svenska Burmakommittén, vilket kan lösas på plats eller via vår hemsida. Anmäl ditt deltagande senast fredagen den 6 april till info@burmakommitten.org

När:         måndagen den 9 april 2018
Tid:          17:00 (smörgås och kaffe/te), 17:15-18:15 (öppet seminarium), 18:30 (årsmöte)
Plats:      Sensus Studieförbund (sal T1), Torkel Knutssons gata 39, 118 49 Stockholm