Foto: R. Bociaga/Shutterstock.com

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021, Stockholm, 19 maj 2022

I Svenska Burmakommitténs verksamhetsberättelse för 2021 kan du läsa mer om vårt arbete under året och om utvecklingen i Burma. Du hittar verksamhetsberättelsen i sin helhet som PDF här.

Inledning

Statskuppen som militären genomförde den 1 februari 2021 kom att starkt prägla året i Burma. Säkerhetsläget försämrades drastiskt, repressionen mot civilsamhällesaktörer nådde nya höjder. Flera av Svenska Burmakommitténs partnerorganisationer tvingades gå under jorden eller fly till säkrare ort. En del tvingades lämna landet på grund av förföljelse och hot.

Trots det mycket ansträngda läget i landet fortsatte våra samarbetspartners att bedriva viktig verksamhet. Bland annat koordinerade de kampanjer, dokumenterade människorättskränkningar, informerade omvärlden om vad som ägde rum i landet och gav råd till de demokratiska institutioner som etablerades som politiska alternativ till militärjuntan.

Seminarier och aktiviteter genomfördes mestadels digitalt på grund av den alltjämt pågående covid-19-pandemin, vilket ofta ledde till högre deltagarnivåer än tidigare fysiska träffar.

En stor del av Svenska Burmakommitténs arbete under året handlade om att säkerställa säkerheten för våra partnerorganisationer i landet. Med hjälp av extra resurser från Sida kunde vi förmedla särskilt stöd för skydds- och säkerhetsåtgärder för människorättsförsvarare och aktivister i Burma. 

I vårt påverkansarbete kämpade vi för att omvärlden skulle vidta konkreta åtgärder mot juntan. Inte minst att Sveriges regering skulle driva frågan om att EU skulle införa riktade sanktioner mot juntan. Detta gjorde vi genom dialog med tjänstepersoner, debattartiklar, öppna brev, mediemedverkan och samordning med andra civilsamhällesorganisationer. Vi uppmärksammade även AP-fondernas investeringar i företag som gör affärer med militärjuntan i Burma och uppmanade dem att se över dessa investeringar.

Liksom föregående år fanns en tydlig ambition från föreningens sida att upprätthålla ett intresse för Burma i svensk media och öka föreningens synlighet i media. Vi arbetade aktivt för att nå ut med våra budskap i media och tack vare det fick vi större genomslag än tidigare. Överlag är vi nöjda med insatserna som har givit föreningen och de frågor vi driver ett större genomslag och mer synlighet.

Länk till verksamhetsberättelsen i sin helhet som PDF.