En soldat från KNLA visar upp en av de beslagtagna granaterna, som enligt uppgift kommer från Sverige. Texten FFV betecknar att den producerats av Förenade fabriksverken (FFV) /Foto: Karen Information Center

Svenska vapen används i Burmas inbördeskrig

Kommentar, Stockholm, 26 april 2022

Det svensktillverkade granatgeväret Carl Gustaf används i attacker mot militära och civila mål i Burmas inbördeskrig. Det rapporterar flera medier med hänvisning till Karen National Liberation Army (KNLA) som säger sig blivit beskjutna med vapnet.

Den burmesiska militären har trappat upp sina attacker för att krossa det väpnade motståndet runt om i landet. I sydöstra Burma har attackerna trappats upp sedan december 2021. Både civila och militära mål har attackerats i urskillningslösa angrepp. Tunga militära vapen har använts i tätbefolkade områden och även direkt mot civila mål. Enligt FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Burma gör sig militärjuntan skyldig till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

I sydöstra Burma har fler än 180 000 människor tvingats fly sina hem sedan statskuppen och tusentals människor har tagit sig över gränsen till Thailand bara under de senaste månaderna.

Nu hävdar företrädare för Karen National Liberation Army (KNLA), den väpnade grenen av rebellgruppen Karen National Union (KNU), att deras soldater attackerats av militärjuntans förband under påskveckan med det svensktillverkade granatgeväret Carl Gustaf. Ammunition som lämnats kvar beslagtogs av KNLA och har visats upp för medier.

Det är inte första gången det svensktillverkade granatgeväret dyker upp i Burmas inbördeskrig. 2012 rapporterade Svenska Dagbladet om att liknande beslag gjorts av den väpnade gruppen Kachin Independence Army (KIA) i norra Burma. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) utredde ärendet och kom fram till att de här vapnen hade vidareexporterats via en leverans till Indien 2003, i strid mot det vapenembargo som varit i kraft sedan 90-talet. Hur de hamnade i Burma är oklart och det fanns dessutom ett slutanvändaravtal med Indiens försvarsmakt som förbjöd vidareexport av produkterna. Det slogs också fast att ammunitionen som påträffades 2012 kom från en direktleverans från Sverige till Burma på 1980-talet.

Sverige hade nämligen tidigare exporterat Carl Gustaf granatgevär direkt till Burma, senast i början av 1980-talet. Sedan 1990-talet har det varit förbjudet för länder inom EU att exportera vapen till Burma.

Det är ännu oklart vad vapnen som nu påträffats kommer ifrån men enligt Sveriges Radio Ekot är ammunitionen troligtvis från leveransen på 1980-talet. Enligt dokument som Svenska Burmakommittén begärt ut kring ärendet levererades bland annat drygt 7 000 84 mm spränggranater och 1 400 pansarspränggranater till Burma i början av 1980-talet. Karl Evertsson, chef för krigsmaterielgruppen på ISP, säger till TT att de här vapensystemen kan ha en livslängd på 50-60 år.

Det är anmärkningsvärt att svenska vapen används i det pågående inbördeskriget av den burmesiska militären, som är kända för sin brutalitet mot civila och som står anklagade för grova folkrättsbrott. Fyndet visar på de långvariga negativa effekterna av svensk vapenexport till den burmesiska militärjuntan på 1980-talet.

Utlämnat material om ärendet från ISP (delvis maskat)

Material om export av Carl Gustaf till Burma som Svenska Burmakommittén begärde ut från ISP år 2019

Se även

Burma Army Used Swedish-Made Shells When Attacking Karen Joint Forces – BNI Multimedia Group
Svenska vapen används mot civila i Myanmar – Sveriges Radio
Ett glömt krig med svenska vapen – Svenska Dagbladet (2012)
Svenska vapen hos Burmas armé – Svenska Dagbladet (2012)