Kristina Jelmin intervjuad i Expressen TV

Kristina Jelmin medverkade i Expressen TV för att diskutera de avrättningar som militärjuntan genomfört av demokratiaktivister i Burma.