Öppet brev till Telenor: avvakta med försäljningen av verksamheten i Burma

Avvakta med försäljningen av verksamheten i Burma till M1 Group och gör en gedigen konsekvensanalys. Den uppmaningen riktar 45 organisationer till Telenor.