U Wirathu i Mandalay 2015, foto Hkun Lat

Tema buddhistisk nationalism - Rapport om motstånd

Rapport, Stockholm, 17 februari 2020

Local initiatives to counter extremist Buddhist nationalism in Burma

Extremistisk buddhistisk nationalism har fått ökad uppmärksamhet inom akademin och i media under de senaste åren. Men mindre uppmärksamhet har ägnats åt initiativ för att motverka rörelsen. Därför genomförde Svenska Burmakommittén, tillsammans med en lokal burmesisk organisation, ett projekt under 2019 för att undersöka och dokumentera hur lokala grupper i Burma organiserar sig för att motverka buddhistisk nationalism. Det här sammanställdes i en rapport som vi publicerade i januari 2020.

Rapporten ger en översikt av extremistisk buddhistisk nationalism i Burma och beskriver lokala initiativ som syftar till att motverka våld, misstro och utmana nationalistiska narrativ. En ambition med projektet var att identifiera initiativ och metoder som varit framgångsrika i att utmana extrema åsikter och sprida kunskap om dessa till civilsamhällesgrupper, givare och andra intresserade parter.

Rapporten är baserad på fältstudier genomförda av aktivister som själva arbetar med att motverka extremistisk buddhistisk nationalism. Intervjuer gjordes med representanter från civilsamhället, religiösa grupper och individer som på ett eller annat sätt arbetar för att motverka inflytandet från religiösa extremistgrupper. Aktivisterna använde sig av sina egna nätverk för att identifiera relevanta informanter. Genom själva undersökningsprocessen kunde de också bidra till att stärka erfarenhetsutbytet mellan dessa grupper och utöka sina nätverk.

Du hittar rapporten i sin helhet här.