Wa Lone och Kyaw Soe Oo frigivna

Wa Lone och Kyaw Soe Oo frigivna – 138 politiska fångar fortsatt frihetsberövade

Kommentar, Stockholm, 7 maj 2019

Efter 511 dagar i fängelse har nu de båda Reutersjournalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo släppts fria i samband med en massamnesti utlyst av president U Win Myint. I september 2018 dömdes de till sju års fängelse för att ha brutit mot landets sekretesslag (Official Secrets Act).

Av tradition benådas varje år tusentals fångar i samband med det burmesiska nyårsfirandet. Så även i år. Onsdagen den 17 april annonserade president Win Myint att han skrivit under ett fördrag som beviljade amnesti åt 9 551 fångar. Den 26 april aviserades att ytterligare omkring 7000 skulle friges. Bland de frigivna fanns inte, som många hoppats, journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo. Men i början av förra veckan började rykten cirkulera om att journalisternas namn skulle finnas med i en tredje runda av frigivningar. Under tisdagen besannades dessa rykten och de två försattes på fri fot. De möttes av ett stort pressuppbåd, anhöriga och nyfikna från allmänheten som samlats utanför fängelset.

Wa Lone och Kyaw Soe Oo greps i december 2017 i samband med att de undersökte morden på 10 rohingyer i delstaten Rakhine. I september 2018 dömdes de till sju års fängelse. Domen överklagades men togs inte upp i högre instans. Så sent som i april i år fick de avslag på sin överklagan till högsta domstolen.

Svenska Burmakommittén välkomnar med glädje beslutet om journalisternas frigivning och noterar att deras granskning av folkrättsbrotten i Rakhine var unik i sitt slag. I dagsläget är den kritiska journalistiken i landet näst intill obefintlig och behovet av undersökande och granskande journalistik i Burma är fortfarande mycket stort. Att journalister och människorättsaktivister får utöva sina arbeten utan hot om repressalier från myndigheter är av högsta vikt om Burmas övergång till ett mer demokratiskt samhälle skall fortsätta. Att allmänheten har tillgång till oberoende nyheter och att makthavare kan granskas är helt centrala grundpelare i en demokrati.

Endast ett fåtal av de över 20 000 fångar som frigivits under årets amnesti var politiska fångar. Fortfarande sitter 138 politiska fångar i fängelse och ytterligare 198 väntar på rättegång enligt organisationen AAPPB. Repressiv lagstiftning används regelbundet av myndigheter för att tysta kritiska röster.