Media

Kristina Jelmin intervjuad i Arbetet

Kristina Jelmin intervjuas i tidningen Arbetet om läget i Burma två år efter statskuppen och Sveriges minskade bistånd till landet.

Kristina Jelmin intervjuad i Dagens Nyheter

Kristina Jelmin intervjuas i Dagens Nyheter om situationen i Burma två år efter statskuppen och betonar vikten av stöd till demokratikämpar.

Kristina Jelmin intervjuad i Expressen TV

Kristina Jelmin medverkade i Expressen TV för att diskutera de avrättningar som militärjuntan genomfört av demokratiaktivister i Burma.