Aung San Suu Kyi utnämns ånyo till state councellor i Burmas nya skuggregering. Hon är alltjämt frihetsberövad av militärjuntan. /Foto: PradeepGaurs/Shutterstock

CRPH presenterar ny skuggregering

Kommentar, Stockholm, 16 april 2021

Burmas folkvalda parlamentariker presenterade i dag en ny regering i ett försök att ytterligare utmana militärjuntan om makten. Nu kräver lokala organisationer att omvärlden erkänner den nya regeringen som legitim företrädare för Burma.

I den nya regeringen som presenterades finns flera välkända ansikten. Inte minst utses Win Myint återigen till president och Aung San Suu Kyi till state counsellor. Zin Mar Aung och Dr Sa Sa som varit två av de mest synliga representanterna för CRPH på den internationella arenan blir utrikesminister respektive minister för internationellt samarbete. Även Dr. Lian Sakhong, som tidigare varit engagerad i Svenska Burmakommitténs styrelse, tar plats i interimsregeringen som minister med ansvar för federala frågor.

Den nya regeringen kommer att ledas av Mahn Win Khaing Than som blir premiärminister, en post som inte funnits under 2008 års grundlag. Han var tidigare talman i överhuset under den NLD-ledda regeringen och har agerat som vicepresident för CRPH sedan statskuppen. Aung San Suu Kyi och Win Myint är fortfarande frihetsberövade. Uppställningen är betydligt mer heterogen än den tidigare NLD-regeringen. Av totalt 26 medlemmar är åtta kvinnor och 13 kommer från etniska minoritetsgrupper. De flesta tillhör NLD.

Inför bildandet av skuggregeringen har en viktig fråga varit just den om mångfald och inkludering av företrädare för etniska minoriteter. Inte minst mot bakgrund av NLD:s misslyckande att att öka decentraliseringen och det lokala politiska inflytandet i minoritetsområden. Den nya regeringen har som uttalad ambition att föra landet i en mer federal riktning, i linje med den nya interimskonstitutionen – mer självstyre och mindre centralstyrning från huvudstaden.

I och med den nya regeringen finns ett tydligt alternativ till juntans militärråd och det är nu två regeringar som gör anspråk på den politiska makten i Burma. Omvärlden har hittills avvaktat med att behandla militärrådet som legitim representant för Burma och tydligt fördömt våldet och militärens maktövertagande. Diplomater från flera länder har haft kontakt med CRPH men hittills har inget land erkänt dem som Burmas regering. Flera lokala burmesiska organisationer uppmanar nu omvärlden att tydligt ta ställning för skuggregeringen.

Bakgrund

Den kommitté som efter statskuppen bildades av de folkvalda ledamöterna i parlamentet, CRPH (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw), presenterade den 16 april 2021 ministrarna i den nya interimsregeringen. Den folkvalda regeringen avsattes av militären i samband med statskuppen och det nya parlamentet tilläts aldrig sammanträda. Men flera av de ledamöter som valdes i parlamentsvalet den 8 november 2020 och som inte hade gripits av militären utsåg en kommitté för att representera det folkvalda parlamentet, CRPH. Den 31 mars meddelade kommittén, som förklarats olaglig av militärjuntan, sina planer på att utse en interimsregering och förklarade att grundlagen från 2008 var avskaffad. Istället lades en ny interimskonstitution fram av de folkvalda parlamentarikerna.

Vidare läsning

Min Ko Naings tal den 16 april i engelsk översättning
Interimskonstitutionen i engelsk översättning – Federal Democracy Charter
Aviseringen om de nya ministrarna i engelsk översättning – hela listan