EU:s höge representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell. /Foto: Alexandros Michailidis

EU inför sanktioner mot olje- och gasbolaget MOGE

Kommentar, Stockholm, 22 februari 2022

EU inför nya sanktioner mot den burmesiska militärjuntan. Mest signifikant är att de nya sanktionerna nu omfattar det statliga olje- och gasbolaget MOGE. Svenska Burmakommittén välkomnar beslutet som ett led i att öka pressen på den burmesiska militären.

Sedan statskuppen den 1 februari 2021 kontrolleras det statliga olje- och gasbolaget Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) av militärjuntan. Intäkterna från olja och gas är betydande och det uppskattas att gasexporten nu står för omkring 50% av den burmesiska statens intäkter i utländsk valuta. Enligt den burmesiska regeringens budget för 2020/2021 räknade staten med omkring 12 miljarder kronor i intäkter från olja och gas. I januari meddelade energibolagen TotalEnergies och Chevron att de tänker lämna Burma.

Den 21 februari kom beskedet från EU att nya sanktioner införs mot militärjuntan i Burma. Sedan statskuppen har EU, USA, Storbritannien och ett antal andra länder infört sanktioner i flera omgångar mot militären, dock inte mot olje- och gassektorn. Svenska Burmakommittén har tidigare uppmanat Sveriges regering att verka för att EU inför riktade sanktioner mot just MOGE som en viktig signal och ett tydligt sätt att öka pressen på juntan.

Vidare läsning
Myanmar/Burma: EU inför restriktiva åtgärder mot 22 personer och 4 enheter i den fjärde omgången sanktioner – Europeiska unionens råd