Josep Borrell, EU:s höge representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. /Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

EU inför ytterligare sanktioner mot Burmas militärjunta

Kommentar, Stockholm, 8 november 2022

EU inför sanktioner mot ytterligare 19 individer och en entitet med koppling till den burmesiska militärjuntan. Det står klart efter beslut på ett möte i Europeiska unionens råd den 8 november.

De nya sanktionerna riktas mot 19 personer med koppling till militärjuntan. De riktas även mot militärjuntans statsförvaltningsråd (State Administration Council, SAC) genom vilket juntaledaren Min Aung Hlaing styr regimen.

Tre av de individer som nu förs upp på EU:s sanktionslista är representanter för företag som bland annat tillhandahållit vapen och annan utrustning till juntan. Det handlar om en av Burmas mest kända kapitalister med nära kopplingar till militären: U Tay Za, grundare och ordförande för Htoo Group of Companies. Han är sedan tidigare föremål för sanktioner från Storbritannien och USA. De andra två är Aung Moe Myint som är direktör för Dynasty International Company Ltd och Naing Htut Aung som är direktör för International Group of Companies.

Dessa företag och individer har enligt EU förmedlat vapen och annan militär utrustning till militärjuntan och därmed bidragit till militärens förmåga att begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtrycka civilbefolkningen.

Utökade sanktioner delvis i linje med krav från civilsamhället

I september 2022 skrev Svenska Burmakommittén tillsammans med åtta andra svenska organisationer ett öppet brev till utrikesministern och uppmanade Sverige att driva på inom EU för utökade sanktioner mot juntan. Bland annat genom att rikta sanktioner mot leverantörer som tillhandahåller vapen, ammunition och annan krigsmateriel till den burmesiska militärjuntan. Detta sker nu i viss utsträckning genom de nya sanktionerna mot nyckelindivider inom tre företag.

I vårt öppna brev tryckte vi även på vikten av att rikta sanktioner mot företag som bidrar med intäkter till den burmesiska militären. Vi nämnde till exempel att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i sin senaste rapport till MR-rådet pekade på att bankerna Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) och Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) är särskilt viktiga i det hänseendet då de ger militärjuntan tillgång till utländsk valuta. Dessa entiteter tas inte upp på sanktionslistan.

Vidare läsning

EU bör införa nya sanktioner mot Burmas militärjunta – Svenska Burmakommittén, 27 september 2022
Myanmar/Burma: EU imposes further restrictive measures on 19 individuals and one entity – Europeiska unionens råd, 8 november 2022
Europeiska unionens officiella tidning – 8 november 2022