ICC utreder folkrättsbrott i Burma/Bangladesh

Kommentar, Stockholm, 15 november 2019

Domare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har godkänt att en förundersökning inleds om situationen i Burma och Bangladesh. I centrum för utredningen står de påstådda folkrättsbrotten mot folkgruppen rohingya.

I augusti 2017 påbörjade den burmesiska militären en våldskampanj mot rohingyer i delstaten Rakhine som bland annat kallats för ett skolboksexempel på etnisk rensning. Sedan dess uppskattas 730 000 människor ha flytt från Burma till Bangladesh som en följd av militärens brutalitet. FN:s utredningskommission för Burma (FFM) har sagt att det troligtvis rör sig om folkmord.

Två år senare inleder alltså ICC en förundersökning. Eftersom Burma inte ratificerat Romstadgan och inte är medlem i ICC ligger det utom domstolens mandat att öppna en utredning om situationen i Burma. Men eftersom delar av brotten begåtts i Bangladesh, som är medlem i ICC, anser sig domstolen ha rätt att utreda brotten

I november 2019 blev det också klart att Gambia, med uppbackning av Islamiska konferensorganisationen (OIC), tar Burma till Internationella domstolen (ICJ). Bara dagar senare lämnade dessutom en koalition av civilsamhällesorganisationer in en ansökan om att påbörja en rättsprocess mot ansvariga i Burma till domstolen i Argentina under principen om universell jurisdiktion.

För en fördjupning om bakgrunden och de olika vägarna till ansvarsutkrävande kan vi tipsa om det podcast-avsnitt vi förra året spelade in på ämnet.