Öppet brev till International IDEA med anledning av kontroversen kring den applikation och databas som organisationen tagit fram tillsammans med den burmesiska valmyndigheten. /Foto: Svenska Burmakommittén

Öppet brev till International IDEA

Öppet brev, Stockholm, 9 oktober 2020

Den 29 september lanserades en applikation som ska hjälpa väljare att fatta mer informerade beslut i höstens parlamentsval i Burma. Genom applikationen kan man hitta information om de politiker som ställer upp i valet. Men genom att lyfta fram kandidaternas etnicitet och religion riskerar applikationen att bidra till att förstärka redan existerande spänningar mellan grupper i samhället. Om detta har vi skrivit tidigare, se länk här.

Applikationen och databasen över politiska kandidater är resultatet av ett samarbete mellan den burmesiska valmyndigheten och bland andra organisationen International IDEA, som har sitt huvudkontor i Stockholm. Svenska Burmakommittén och flera andra civilsamhällesorganisationer har reagerat på användandet av det nedsättande ordet “bengali” i applikationen. Det är ett begrepp som många anser används på ett rasistiskt sätt av burmesiska myndigheter för att referera till rohingyer och det är förknippat med den diskriminering de utsätts för.

Mot bakgrund av detta skrev vi tillsammans med sex andra organisationer ett öppet brev till International IDEA:s generalsekreterare och krävde att ordet “bengali” skulle tas bort från applikationen. Se det öppna brevet på engelska nedan och även som PDF i länken.

Uppdatering 13 oktober 2020
International IDEA:s generalsekreterare Kevin Casas-Zamora svarade på vårt öppna brev och förklarade att IDEA inte har något ägarskap över informationen i applikationen och därmed inte kan styra över innehållet. Han håller med om att det är olämpligt att information om kandidaters etnicitet och religion finns i applikationen, vilket IDEA har framfört till valmyndigheten i Burma.
 
IDEA framhåller även att de inte har bidragit med direkt finansiering till framtagandet av applikationen men att de beslutat att distansera sig själva från den och sluta göra reklam för den. Hela svaret från IDEA:s generalsekreterare hittar du här (länk).

Svenska Burmakommittén välkomnar de steg som tagits av IDEA men vidhåller vår kritik över att det här problemet uppmärksammades först efter att applikationen lanserats och inte under de två år som IDEA samarbetat med valmyndigheten för att ta fram den databas som den är baserad på.

Open Letter to the Secretary-General of International
IDEA, Kevin Casas-Zamora

Racist language must be removed from app supported by International IDEA

Dear Kevin Casas-Zamora,

We write to you to express our serious concerns about the mVoter 2020 app and political candidate database that International IDEA has developed in partnership with the Union Election Commission (UEC) of Myanmar. The app contains information about candidates’ ethnicity and religion and uses the derogatory term “Bengali” to refer to Rohingya candidates. We are also deeply alarmed by reports of candidates being threatened and targeted with hate speech on the basis of their ethnicity and religion.

The app was launched on 29 September 2020 and aims to provide voters with useful information about candidates and electoral procedures ahead of the Myanmar parliamentary elections scheduled for 8 November 2020. However, by prominently listing the ethnicity and religion of political candidates, there is an overwhelming risk that the app contributes to exacerbating existing tensions between groups in society based on ethnic and religious affiliation.

Not only does the candidate profile page in the app contain information on the ethnicity (often referred to as race in Myanmar) and religion of the candidate, it also includes information about the ethnicity and religion of the candidate’s mother and father. In the case of Aye Win (see screenshot below), who identifies himself as a Rohingya, his ethnicity is listed as “Bengali-Bamar”. “Bengali” is a derogatory term used by the Government of Myanmar for Rohingya people, which implies that they are irregular migrants from Bangladesh.

Screenshot of the candidate profile for Aye Win from the mVoter 2020 app (taken 6 October 2020).


The use of the word “Bengali” is considered racist by many observers and is associated with the apartheid-like policies of the Myanmar government targeting the Rohingya community. It is a term that human rights organisations, as well as the international community, have condemned and do not use. International IDEA should not endorse language associated with the discriminatory policies of the Myanmar government. We therefore urge you to immediately remove the term “Bengali” from the app.

Yours sincerely,

Abul Kalam
President
Swedish Rohingya Association

Anders L. Pettersson
Executive Director
Civil Rights Defenders

Anna Sundström
Secretary General
Olof Palme International Center

Eva Ekelund
Policy Director
Act Church of Sweden

Kristina Jelmin
Executive Director
Swedish Burma Committee

Måns Molander
Nordic Director
Human Rights Watch

Ulrika Strand
Secretary General
Swedish Fund for Human Rights

Länk till PDF-version