Det är minst sagt uppseendeväckande att man släpper igenom en produkt som använder det nedsättande uttrycket “bengali” om rohingyer,” säger Kristina Jelmin, verksamhetschef på Svenska Burmakommitten, om den EU-finansierade applikationen. /Foto: UN Women, Creative Commons

EU-finansierad applikation riskerar underblåsa diskriminering mot rohingyer

Uttalande, Stockholm, 30 september 2020

Den 29 september lanserades en applikation som ska hjälpa väljare att fatta mer informerade beslut i höstens parlamentsval i Burma. Genom applikationen kan man hitta information om de politiker som ställer upp i valet. Men genom att lyfta fram kandidaternas etnicitet och religion riskerar applikationen att bidra till att förstärka redan existerande spänningar mellan grupper i samhället.

Aktivistgruppen Justice for Myanmar, vars hemsida blockerats av burmesiska myndigheter, var först med att uppmärksamma innehållet i applikationen, som även innehåller information om kandidaternas föräldrars etnicitet och religion. En kandidat tillhörande folkgruppen rohingya som ställer upp i valet i norra Rakhine listas som ”Bengali-Bamar”. Bengali är en nedsättande term som burmesiska myndigheter använder om rohingyer, som insinuerar att de är irreguljära migranter från Bagladesh som inte hör hemma i Burma.

De allra flesta rohingyer tilläts inte att rösta i valet 2015 på grund av att de inte är medborgare och inget tyder på att de kommer tillåtas att rösta i årets val heller. Ett antal rohingyakandidater har ansökt om att få ställa upp i valet men de allra flesta har fått avslag med hänvisning till att deras föräldrar inte var medborgare vid tiden då de föddes – ett krav som vallagen ställer på kandidater men som inte är förenligt med internationell praxis.

Applikationen har tagits fram av valmyndigheten i samarbete med Asia Foundation och organisationen International IDEA, vars huvudkontor ligger i Stockholm, inom ramen för det EU-finansierade programmet STEP Democracy.

”Det är minst sagt uppseendeväckande att man släpper igenom en produkt som använder det nedsättande uttrycket “bengali” om rohingyer. Det måste ju varit många personer inblandade i att ta fram den här applikationen som kunde ha reagerat på vilken typ av språk som används. Man kan tycka att väletablerade aktörer som IDEA borde ha gedigna processer som ser till att de inte bidrar till den redan utbredda rasismen mot rohingyer,“ säger Svenska Burmakommitténs verksamhetschef Kristina Jelmin.

Vidare läsning:
Pressmeddelande från Justice for Myanmar
Artikel i Myanmar Now

Uppdatering 1 oktober 2020
Mot bakgrund av den starka kritik som riktades mot applikationen efter lanseringen publicerade IDEA ett uttalande på sin hemsida (länk). I uttalandet slår IDEA ifrån sig kritiken och hävdar att det är den burmesiska valmyndigheten som är ensamt ansvarig för innehållet i applikationen och att den utformats i enlighet med lokal lagstiftning. Detta fråntar dock inte IDEA deras ansvar som internationell partner. Det vilar ett stort ansvar på internationella expertorganisationer att se till att de projekt som genomförs inte bidrar till diskriminering eller konflikt. I och med att den här applikationen lanseras i samband med ett val är riskerna uppenbara.

1 reaktion på ”EU-finansierad applikation riskerar underblåsa diskriminering mot rohingyer”

  1. Pingback: Öppet brev till International IDEA - Svenska Burmakommittén

Kommentarer är stängda.