Tema buddhistisk nationalism: Rapport om motstånd

Buddhistisk nationalism har fått ökad uppmärksamhet inom akademin och i media under de senaste åren. Men mindre uppmärksamhet har ägnats åt initiativ för att motverka rörelsen. Svenska Burmakommittén har, tillsammans med en lokal burmesisk organisation, genomfört ett projekt under 2019 för att undersöka och dokumentera hur lokala grupper i Burma organiserar sig för att motverka buddhistisk nationalism.