EBN

Gemensamt uttalande från det Europeiska Burmanätverket

EU måste stärka sitt engagemang för mänskliga rättigheter i Burma och se över sitt stöd till den havererade fredsprocessen i landet. Den uppmaningen riktar i dag det Europeiska Burmanätverket (EBN) till EU inför att EU i slutet av april väntas ta beslut om att bland annat förlänga sanktionerna mot Burma.

EU måste se över sitt förhållande till Burma

EU:s förhållande till Burma baseras på en utdaterad analys av utvecklingen i landet och bör ses över. Den uppmaningen ger Svenska Burmakommittén tillsammans med det Europeiska Burmanätverket (EBN) i ett gemensamt uttalande inför förnyandet av EU:s gemensamma ståndpunkt gentemot Burma i april.