Uppdrag: utvärdering av Burmakommitténs arbete

För att utvärdera och förbättra vårt informations- och påverkansarbete genomför Svenska Burmakommittén en extern utvärdering.